Lokaal

Update Buurtpreventie Drievliet ’t Zand

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van Buurtpreventie Drievliet ’t Zand werd Ryan Ensign herkozen als voorzitter en werd ook het algemeen bestuurslid Henri Koppes voor een volgende termijn herbenoemd. Hierdoor bleef het bestuur op volle sterkte behouden.

De ALV werd gecombineerd met de Buurtpreventie Games, verzorgd door Jeffrey Dame van Prevention Solutions. Tijdens deze Games kregen de deelnemers een aantal casussen voorgelegd, waarbij er in viertallen een inschatting moest worden gemaakt, welke actie het meest wenselijk was: negeren, een korte notitie, een belletje naar de wijkagent of misschien wel 112? Het was een vervolg op het thema Ondermijning.

In de meimaand waren, zoals gebruikelijk, ook weer een aantal deelnemers actief bij het praktische gedeelte van de jeugdverkeersexamens.  

En natuurlijk werden er door de surveillanten (in nieuwe hesjes) weer de nodige rondjes door de wijken Drievliet en ’t Zand gemaakt vanuit basisschool De Bongerd.