Update ‘tussen wal en schip’

Herinnert u zich nog dat wethouder Henk van Os samen met collega-wethouders van Albrandswaard en Barendrecht op nationale tv een oproep deden aan het kabinet? Zij vroegen op 25 januari om maatwerkoplossingen voor lokale ondernemers. Wat is er daarna gebeurd?

“Wij hebben alle ingekomen verhalen gebundeld in een brandbrief en deze naar de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Sociale Zaken (SZ) gestuurd. Vervolgens hebben we alle 352 aangesloten gemeenten in Nederland aangeschreven zich bij ons aan te sluiten, dan wel uit eigen initiatief een oproep aan het kabinet te doen.”

Steentje bijgedragen

Sinds februari zijn er ruim veertien moties voor maatwerk in de kamer ingediend. “Het doet ons goed dat wij hier ons steentje aan hebben bijgedragen.”

Op 4 maart heeft het ministerie van EZ gereageerd. Ontwikkelingen in ondersteuningsmogelijkheden volgen elkaar snel op. Onlangs kondigde het kabinet aan dat ondernemers die na 1 april nog altijd fors omzetverlies lijden vanwege de coronabeperkingen een hogere tegemoetkoming in hun vaste lasten krijgen. De overheid gaat maximaal honderd procent van de vaste lasten betalen.

Foto: Gemeente Ridderkerk