Vaart in woningbouw Ridderkerk

Wethouder Marco Oosterwijk sloeg woensdag 9 september de officiële palen voor twee projecten van projectontwikkelaar Herkon en Bouwonderneming Stout. Daarmee gingen de bouw van appartementencomplex Riederkercke (hoek Kievitsweg en Stadhouderslaan) en de eerste fase van woningbouwproject Waterrijk (37 eengezinswoningen in Het Zand) van start. Beide projecten worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 opgeleverd aan de nieuwe bewoners.

Veel op stapel

Wethouder Oosterwijk is blij met de bouwactiviteiten. ,,Juist in deze tijd is het goed om te zien dat de schop, of beter gezegd de heipalen, in Ridderkerk de grond in gaan. Deze twee projecten zijn daar de mooie voorbeelden van. En we krijgen nog meer woningbouw in Het Zand. En ook in Bolnes: het project Dintel aan de Rijnsingel is bijna klaar en de laatste fase aan de Nieuwe Maas van Riederwerf gaat binnenkort van start.’’

De wethouder noemt ook een voorbeeld in Rijsoord (project de Oude Boomgaert) en de aanstaande oplevering van de nieuwbouw in de omgeving van de Drierivierenlaan, vlakbij De Schans.

,,Maar daar stopt het niet mee. We zijn volop bezig met nieuwe bestemmingsplannen, planuitwerkingen en gebiedsvisies. Voor het sportpark Bolnes, de rivierzone en Centrum Oost. We maken vaart voor het P.C. Hooftpark, Driehoek Het Zand en woningbouw in het winkelcentrum.’’

Woningnood

Wethouder Oosterwijk benadrukt: ,,Ook in Ridderkerk is de woningnood groot. Juist ook voor Ridderkerkers willen we de kans op een woning vergroten, door nieuwe woningen te bouwen of de doorstroming op gang te helpen.”

Foto: Gemeente Ridderkerk