Lokaal

Vacature burgemeester Ridderkerk opengesteld

Op 11 november 2022 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op advies van de commissaris van de Koning van Zuid-Holland de vacature voor de nieuwe burgemeester van Ridderkerk opengesteld. 

Sollicitanten kunnen hun brief schrijven aan Zijne Majesteit de Koning en sturen die brief naar de commissaris van de Koning. Men kan bij het solliciteren ook gebruikmaken van de digitale sollicitatiebrief (inloggen met DigiD).

De brief moet uiterlijk op vrijdag 2 december 2022 bij de commissaris binnen zijn.

Met de sollicitatieprocedure wordt een opvolger gezocht voor burgemeester Anny Attema, die van 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2022 burgemeester was van Ridderkerk en nu waarnemend burgemeester is in deze gemeente.

Informatie over de procedure en relevante documenten, waaronder de profielschets vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland (zoek op burgemeestersvacatures) en ridderkerk.nl/nieuweburgemeester.