Vaccinatiebereidheid in Salem Ridderkerk niet erg hoog

In reformatorische verzorgingstehuizen laat soms slechts de helft van de bewoners zich vaccineren, blijkt uit een rondvraag van Trouw. De kwetsbare tachtig- en negentigplussers hebben meer  vertrouwen in God en willen niet dat een vaccin hun band met Hem in de weg staat.

Salem Ridderkerk

Van de 173 bewoners van het verzorgingshuis Salem Ridderkerk stemde ‘ongeveer de helft’ in met het coronavaccin.

In het voorjaar 2020 werden de bewoners van Salem hard getroffen door corona, met best wat sterfgevallen. Bestuurder van Salem, Hendrik-Jan Colijn, werd in de afgelopen maanden ook geconfronteerd dat vaccin-bezwaren van religieuze aard vaak vermengd raakten met complottheorieën.

Bezwaren tegen het vaccin

Nederland telt naar schatting ruim 300 zorgaanbieders met een expliciet christelijke identiteit, variërend van katholiek, algemeen christelijk tot orthodox christelijk, waar je het reformatorische onder kunt scharen, de meest behoudende protestantse stroming in Nederland.

In het overgrote deel van de christelijke verpleeg- en verzorgingshuizen leven religieuze bezwaren tegen het vaccin nauwelijks, zegt Thijs Tromp, directeur van koepelvereniging Reliëf.

Maar bij de reformatorische huizen in de Biblebelt, waarvan werknemers en bewoners tot een bevindelijk gereformeerd kerkelijke gezindte behoren, leven de gewetensbezwaren tegen het coronavaccin wel degelijk, blijkt uit een rondvraag van Trouw.

Corona-vaccinatiegraad

Breed christelijke verzorgings- en verpleeghuizen hebben doorgaans een corona-vaccinatiegraad van 90 procent of hoger, maar bij reformatorische huizen laat eerder zo’n 50 procent van de ouderen zich inenten.

Bron: Trouw