Vanuit Reijerheem; bedankt!

De organisatie van verzorgingshuis spreekt dank uit via een bericht, gericht aan iedereen die de bewoners en personeel van het verzorgingshuis een hart onder de riem hebben gestoken.

Bewoners maar ook zeker personeel van Reijerheem wil u als buurtbewoners vanuit de wijk heel hartelijk danken voor al uw post, tekeningen, contactmomentjes of andere blijken van aandacht.

We hebben in de afgelopen periode zoveel “warmte” ontvangen vanuit de wijk, maar ook daarbuiten uit Ridderkerk, waarvoor we u bijzonder dankbaar zijn. Ook willen we het bedrijfsleven ontzettend bedanken voor alles wat er binnenkomt voor onze bewoners en personeel. Naast post ontvangen wij fruit, chocolade, bloemen, pizza’s, het is teveel om het allemaal te benoemen.

We krijgen van onze bewoners vele malen reacties, hoe dit allemaal gewaardeerd wordt, hoe ze telkens weer verrast worden, de dankbaarheid is dan ook groot.

Het gaat goed met ons in Reijerheem, er wordt via tablets aan beeldbellen gedaan, er staat een prachtig door Wooncompas en Fonobori gesponsord Ontmoetingshuisje, waar de hele dag gebruik van wordt gemaakt, zodat er contactmomenten met familie toch kunnen plaatsvinden. Op gepaste afstand organiseren we kleine activiteiten zoals bewegen op muziek en bingo voor de bewoners.

Namens de bewoners, mantelzorgers, maar ook zeker personeel, nogmaals onze hartelijke dank.

Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in Reijerheem, kijk dan ook eens op de facebookpagina van het Ontmoetingsplein Reyerheem in Ridderkerk.