Veel belangstelling voor bijeenkomst centrum

De derde en laatste bijeenkomst over het centrum werd druk bezocht. Er waren maandag 3 februari ruim vijftig deelnemers. Er werd gepraat over het concept-Ontwikkelperspectief Ridderkerk 2035, de visie voor het centrum van de toekomst.

De centrale vraag bij alle activiteiten was: Hoe maken we een nieuw centrum waar het fijn winkelen, werken, wonen en verblijven is… met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, belangengroepen en jongeren. De concept-visie, die met hulp van velen tot stand kwam, werd gepresenteerd.

Herkenning

Diverse mensen herkenden hun inbreng in het stuk. Een van hen noemde het een ‘uitdagend plan’. De deelnemers gaven nog concrete aanvullingen en suggesties voor de verdere uitwerking. Bijvoorbeeld het toevoegen van openbare toiletten, het plaatsen van het waterornament op het Koningsplein in plaats van op het Jorisplein, het behouden van autoverkeer voor klanten van verderaf en een nieuwe plek voor de weekmarkt.

Iedereen kreeg de vraag of ze voor zichzelf een rol zien in het concrete vervolg. Ze konden kiezen uit ‘mee-weten’ (geïnformeerd blijven), meedenken, meedoen (mede uitvoeren) of meebeslissen. Hierdoor werd de rol van de aanwezigen in de verdere uitwerking van de visie heel duidelijk.

Vervolg

Het ‘concept-Ontwikkelperspectief Ridderkerk 2035’ ligt nog tot en met 17 februari ter inzage. Neemt het college in maart een besluit over de visie, dan wordt het besproken in de commissievergadering van 2 april en kan de gemeenteraad op 16 april een besluit nemen.

Foto: Gemeente Ridderkerk