Lokaal

Veel denkkracht bij vernieuwing Oosterpark

Aan de oproep mee te denken over de vernieuwing van het Oosterpark is gehoor gegeven door vele Ridderkerkers. Tot 6 oktober is de gemeente nog in gesprek met inwoners en maatschappelijke partijen.

Maar liefst 1.200 mensen vulden de enquête in. Daaruit en uit een onderzoek van de ecoloog ontstonden eerste inrichtingsschetsen. Meer dan 200 mensen dachten op diverse data mee over deze eerste plannen.

Blijven meedenken

De gemeente heeft op basis van de eerste verkennende schets veel bruikbare suggesties gekregen om het park nog gebruiksvriendelijker te maken voor dagelijkse bezoekers. Alle suggesties die de gemeente tot 6 oktober krijgt, gebruiken ze om het plan aan te passen. In november/december volgt er een volgende ronde om te kunnen meedenken.

Het plan

Grofweg is het plan voor het Oosterpark nu als volgt: het park wordt beter verbonden met de wijk, er komt meer variatie in groen, sport wordt geclusterd aan de oostkant en het recreatiestrandje en diverse parkeerplaatsen worden verplaatst.

Besluiten

In de schets zijn de verplaatsing van honk- en softbalvereniging Rowdies en een geluidsscherm van zes tot acht meter opgenomen. Over deze twee onderwerpen beslist de gemeenteraad op 10 december, na een commissievergaderingen op 25 of 26 november. Over het definitieve ontwerp voor het park besluit de gemeenteraad pas in voorjaar 2021. De uitvoering ervan doen we in fases (verdeeld over vijf tot tien jaar), zodat het park bereikbaar en te gebruiken blijft voor alle bezoekers.

Kijk voor meer informatie op ridderkerk.nl/herinrichting-oosterpark.