Lokaal

Veel lichtjes op Vredehof

Vrijdagavond bleek duidelijk dat er behoefte is aan de Lichtjesavond op begraafplaats Vredehof. Veel Ridderkerkers maakten van de gelegenheid gebruik een kaarsje te branden bij de laatste rustplaats van een dierbare.

Aan het eind van het jaar is er veel minder gelegenheid de begraafplaats te bezoeken, terwijl mensen daar in deze dagen juist extra behoefte aan kunnen hebben. Om daaraan tegemoet te komen, werd de lichtjesavond georganiseerd. Lichtjesavond brengt bezoekers dichter bij de herinneringen aan hun overleden partner, kind, familielid of vriend. Iedereen kon samen stilstaan bij de dierbaren die zij moeten missen.

De hoofdpaden van Vredehof waren verlicht met fakkels en er stonden vuurkorven. Bezoekers konden een kaarsje of graflicht plaatsen. Voor bezoekers die wel wilden gedenken, maar van wie de dierbaren niet op begraafplaats Vredehof begraven zijn, was een speciaal plekje ingericht. Zij konden terecht bij de gedenkboom. Jongeren zongen onder leiding van Jennifer van den Hoek passende liederen en er waren enkele sprekers.

De datum van de Lichtjesavond is niet willekeurig gekozen. Zaterdag, 2 november, was het Allerzielen in de rooms-katholieke traditie. Deze gedenkdag wordt gevierd na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht. De focus ligt vooral op diegenen die in het afgelopen jaar gestorven zijn.

Foto: Gemeente Ridderkerk