Veel nieuwe bomen in Ridderkerk geplant

Ridderkerk wordt steeds groener. De afgelopen weken werden op verschillende plekken bomen geplant. Zoals tijdens de jaarlijkse Boomfeestdag. Leerlingen van basisschool De Klimop plantten 25 Japanse notenbomen aan de Vlasstraat.

De gratis-bomenactie kreeg een vervolg. Na Drievliet konden deze keer bewoners van Oost een gratis boom voor in de tuin aanvragen. Er waren 260 bomen beschikbaar. Ze stonden opgesteld op het terrein van De Bloemenjungle. De eerste boom werd bezorgd bij de familie Van Luik aan de Leopold- straat. De bewoners konden kiezen uit zes boomsoorten, allemaal goed voor insecten en aantrekkelijk voor vogels.

De eerste gratis boom voor familie Van Luik.

Groenvisie

Deze actie hoort bij de Groenvisie van de gemeente. Wethouder Peter Meij: “We willen het groene karakter van Ridderkerk in stand houden en waar mogelijk uitbreiden. Dat heeft onder meer te maken met de klimaatverandering. Meer en beter groen zorgt ervoor dat we ook in de toekomst in een gezonde en prettige omgeving kunnen leven.”

Met meer groen in de tuin blijft er minder water staan na een flinke regenbui. Bomen geven verkoeling en zijn goed voor dieren. Groen haalt fijnstof uit de lucht, geeft zuurstof af en vermindert stress.

Kerkweg

Tenslotte bezocht wethouder Peter Meij een bijzonder initiatief van bewoners van de Kerkweg. Ze staken de handen uit de mouwen om een rommelig plantsoen in hun buurt een groenere aanblik te geven. Met hulp van de gemeente werden vijf nieuwe bomen geplant: vier sierkersen en een zilverlinde in het midden. De bewoners verzorgen zelf het onderhoud van het vernieuwde plantsoen.

Vijf bomen voor het plantsoen aan de Kerkweg.

Foto’s: Gemeente Ridderkerk