Lokaal

Veelgestelde vragen afvalbeleid Ridderkerk

Lees hier veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over het nieuwe beleidsplan afval en grondstoffen.

Het nieuwe inzamelsysteem in de laagbouw

Welke minicontainers krijg ik in het nieuwe inzamelsysteem?

Alle laagbouwbewoners krijgen drie nieuwe minicontainers van 240 liter:

1 grijze container met groen deksel voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval) : u levert uw huidige bruine minicontainer voor GFT in

1 grijze container met een oranje deksel voor restafval (per 1 januari 2020 mag u hier ook het PMD bij aanbieden) : u levert uw huidige groene minicontainer voor restafval in

1 grijze container met blauw deksel voor papier en karton

Wanneer worden de nieuwe minicontainers geleverd?
Het bezorgen van de nieuwe minicontainers gebeurt per wijk. Eerst wordt de nieuwe minicontainer bezorgd en later de oude opgehaald. Zo zit u nooit zonder. De uitruil is in de weken vanaf 9 september 2019 en u krijgt tijdig schriftelijk bericht wanneer uw straat aan de beurt is.

Moet ik thuis zijn om de minicontainers te ontvangen?
U hoeft voor de bezorging niet thuis te zijn. De minicontainers worden ter hoogte van uw huisnummer op straat geplaatst. De nieuwe minicontainers hebben een adressticker op de achterkant, zodat u uw eigen container gemakkelijk kunt herkennen. Het verzoek is om de adressticker niet te verwijderen en uw minicontainer niet verder te personaliseren met bijvoorbeeld eigen stickers of verf.

Hoe herken ik mijn minicontainers?
De nieuwe minicontainers hebben een adressticker op de achterkant, zodat u uw eigen container gemakkelijk kunt herkennen. Verzoek is om de adressticker niet te verwijderen en uw minicontainer niet verder te personaliseren met bijvoorbeeld eigen stickers of verf.

Wat als er iets stuk is aan mijn nieuwe minicontainer?
Als er iets stuk is aan uw minicontainer, meldt u dit zo snel mogelijk bij de firma Inovim. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur, via het gratis informatienummer: 0800 – 400 20 50. Of meld het bij de gemeente.

Hoe wordt mijn oude minicontainer ingenomen?
Uw huidige minicontainer voor restafval wordt eerst leeggemaakt en pas daarna opgehaald. U zet de container op de afgesproken datum voor 7.30 uur op de gebruikelijke aanbiedplek. Nadat de NV BAR Afvalbeheer de minicontainer heeft geleegd, wordt deze op dezelfde dag of uiterlijk een dag erna opgehaald door de firma Inovim. Laat u de container daarom aan de weg staan!

Mag ik mijn oude container(s) ook houden?
U mag uw oude container(s) houden, maar u kunt deze niet meer aan de straat aanbieden. Oude containers worden na invoering van het nieuwe systeem niet meer geleegd.

Wat gebeurt er met mijn oude minicontainer?
De oude minicontainers worden gerecycled of hergebruikt in andere (Europese) landen.

Wat is het formaat van de nieuwe minicontainers?
Alle minicontainers hebben een inhoud van 240 liter.

Kan ik extra nieuwe minicontainers aanvragen? Welke en hoeveel?
Ja, dat kan. In eerste instantie krijgt u drie minicontainers met een inhoud van 240 liter. Mocht blijken dat u niet genoeg containers hebt voor GFT en/of papier, dan kunt u hiervoor een extra minicontainer aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden. Een extra minicontainer voor PMD- en restafval ontvangt u gratis.

Wat verandert er met de inzameling van PMD?
Tot en met 31 december 2019 blijven we PMD wekelijks inzamelen met de bekende PMD-zakken. Met ingang van 1 januari 2020 stapt de gemeente Ridderkerk over op nascheiding van PMD uit het restafval. U mag het PMD vanaf dan bij het restafval gooien in de grijze container met het oranje deksel.

Blijven verenigingen papier inzamelen?
Nee. Per 1 oktober neemt de gemeente de inzameling van papier en karton over. De verenigingen en kerken gaan andere activiteiten uitvoeren.

Hoe gooi ik medisch afval en (incontinentie)luiers weg?
Hiervoor komt een oplossing op maat, maar voorlopig horen deze zaken nog bij het restafval. De gemeente volgt de ontwikkelingen op het gebied van recycling van luiers op de voet. Als u onvermijdbaar veel medisch afval heeft, is er een passende oplossing mogelijk. U kunt daarvoor contact opnemen met de NV BAR Afvalbeheer.

De inzameling

Blijven de inzameldagen hetzelfde in het nieuwe plan?
Mogelijk zijn de inzameldagen met het nieuwe plan anders. Op uw persoonlijke digitale afvalkalender ziet u wanneer uw wijk aan de beurt is. Uw persoonlijke digitale afvalkalender raadplegen kan op verschillende manieren:

• Via de afvalkalender op www.ridderkerk.nl/afvalkalender. Geef hier uw postcode en huisnummer op en u heeft direct toegang tot uw persoonlijke afvalkalender.

• Via de gratis app Afvalwijzer. Vul uw postcode en huisnummer in en bekijk direct de voor u relevante ophaaldagen.

Per 1 januari 2020 gaat de gemeente over op een nieuwe afvalapp: de BAR Afval App. U kunt deze downloaden op de gebruikelijke manier op uw smartphone. 

Wat gebeurt er met mijn PMD in het nieuwe plan?
Tot en met 31 december 2019 blijft de gemeente PMD wekelijks inzamelen met de bekende PMD-zakken. Met ingang van 1 januari 2020 stapt de gemeente over op nascheiding van PMD uit het restafval. U mag het PMD vanaf dan bij het restafval gooien in de grijze container met het oranje deksel.

Hoe bied ik mijn minicontainer aan op de inzameldag?
• Zet de minicontainer op de ophaaldag tussen 7.00 en 7.30 uur op de aanbiedplaats, of de avond ervoor na 22.00 uur.
• Haal de minicontainer op de ophaaldag zo snel mogelijk na het legen, maar uiterlijk voor 21.00 uur weer weg van de aanbiedplaats.
• Zorg dat het deksel van de minicontainer gesloten is.
• Plaats geen vuilniszakken of dozen op of naast de minicontainer.
• Een minicontainer die te zwaar is, kan niet worden geleegd. Zorg er dus voor dat de minicontainer niet meer dan 60 kilo weegt.

Wat moet ik doen als mijn minicontainer is gestolen of zoekgeraakt
Maak zo snel mogelijk melding van de vermissing bij de gemeente, zodat we de container kunnen blokkeren. De container kan dan niet meer namens u worden geleegd. U ontvangt vervolgens zo snel mogelijk een nieuwe container van ons.

Wat moet ik doen als mijn minicontainer kapot is?
Maak zo snel mogelijk melding van de vermissing bij de gemeente, u ontvangt vervolgens zo snel mogelijk een nieuwe container van ons.

Wie maakt de minicontainers schoon?
Per 1 januari 2020 mag u de minicontainers zelf (laten) schoonmaken. De gemeente heeft geen afspraken met schoonmaakbedrijven.  

Kan ik mijn minicontainers door een schoonmaakbedrijf laten schoonmaken?
Ja dat kan, maar dat moet u zelf regelen.

Hoe houd ik mijn minicontainers voor GFT en restafval schoon?
De minicontainer voor GFT wordt om de 14 dagen geleegd. U kunt de minicontainer daarna zelf reinigen met groene zeep. U kunt de minicontainer ook tegen betaling laten reinigen door een professioneel bedrijf. Tot slot kunt u ook biozakjes gebruiken om de minicontainer schoner te houden.

Tips voor de GFT-container om eventuele nare luchtjes en ongedierte tegen te gaan:

• Zet de container op een koele plek uit de zon.
• Laat het deksel altijd een klein stukje open om te luchten, bijvoorbeeld met een stukje hout ertussen.
• Gooi vlees en vis in de eerste container die geleegd wordt. Uiteraard wel verpakt. Gebruik in de GFT-container een krant of biologisch afbreekbaar zakje en in de restcontainer een plastic zak.
• Maak de container regelmatig schoon met water en eventueel groene zeep.
• Gebruik producten zoals containerfris, Bio-rem of HG tegen GFT-geur om eventuele stankoverlast te voorkomen.
• Gebruik geen chloor! Dit is schadelijk voor het composteringsproces.
• Leg een paar pagina’s van een krant op de bodem, dan leegt de container makkelijker.
• Gebruik zakken van afbreekbaar plastic of papieren GFT-zakken om vervuiling van de container tegen te gaan.
• Gooi geen vochtig afval in de container. Laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dagje drogen en laat vochtige etensresten eerst uitlekken en drogen.