Lokaal

Veertig jaar PCOB Ridderkerk

Het was op 9 mei exact 40 jaar geleden dat dat de oprichtingsvergadering van de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB), afdeling Ridderkerk plaatsvond. Het doel was de belangen van de ouder wordende mens op de meest doeltreffende wijze en in de meest uitgebreide zin te behartigen en daardoor de positie van de ouderen op sociaal, maatschappelijk en cultureel terrein te bevorderen. Anno 2024 wordt deze doelstelling nog steeds nagestreefd. Het jubileum is op 29 mei feestelijk gevierd met de leden en genodigden. Burgemeester Marco Oosterwijk opende de feestelijkheden met een toespraak. 

Het werd een uitermate gezellige bijeenkomst, waarvoor zich een groot aantal leden had aangemeld. Burgemeester Oosterwijk betrok de leden nadrukkelijk bij zijn toespraak en hief het glas met de aanwezigen op een mooie toekomst. Pieter van Keulen (consulent ANBO-PCOB en plaatsvervangend voorzitter Ledenraad Zuid-Holland), vertelde iets over het samengaan met de ANBO. Er was een High Tea, samengesteld door de Groene Pollepel. De achtergrondmuziek werd verzorgd door de heer Den Boef. De quiz, met foto’s en vragen over oud-Ridderkerk was het werk van Jan Reijmerink. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Ridderkerk en Fonobori

Samenwerking

Waar de PCOB aanvankelijk een autonome organisatie was, werd vanuit het hoofdbureau eind 2015 besloten tot intensieve samenwerking met de seniorenorganisatie Unie KBO . Er kwam een gezamenlijk bureau en een gezamenlijk magazine. Er bleken echter te veel verschillen tussen beide organisaties en in 2023 kwam een eind aan deze samenwerking. De KBO gaat sindsdien weer zelfstandig verder, al blijven de onderlinge contacten in Ridderkerk wel bestaan. Meteen na het uiteen gaan van de partners werd vol ingezet op samenwerking met de ANBO. Dit heeft begin dit jaar geleid tot een fusie. 

Na de zomervakantie wil de PCOB graag in contact komen met de ANBO-leden in de gemeente. De ANBO heeft, na een forse reorganisatie rond 2015, geen lokale afdelingen meer. Zij zijn van harte welkom bij de maandelijkse PCOB bijeenkomsten. Meer info hierover verkrijgt men via het secretariaat van de afdeling; lidasaaij@gmail.com .