Lokaal

Veilig door het verkeer

Onlangs vonden de verkeersexamens plaats. 543 basisschoolleerlingen uit Ridderkerk legden een fietsroute af. Twee leerlingen slaagden niet, de overige leerlingen wel.

Op maandag 27 mei deden 188 leerlingen verkeersexamen. Twee van hen zakten. Eén leerling voelde zich niet goed en lette daardoor minder goed op, wat resulteerde in meerdere voorrangsfouten. De andere leerling vertoonde ongewenst gedrag tijdens het examen, zoals slingeren en over de stoep fietsen. Deze leerling kreeg op woensdag een herkansing en slaagde toen alsnog. Dinsdag deden 180 leerlingen examen en op woensdag waren het er 175. Er werden enkele kleine foutjes gemaakt, maar alle leerlingen slaagden.

Goed verlopen

Dankzij de inspanningen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de inzet van vrijwilligers verliepen de examens zonder problemen. Er wordt dank uitgesproken voor hun inzet.