Lokaal

Veilig spelen in Ridderkerk

27 Ridderkerkse speelplaatsen langs oudere dijken en in oudere wijken zijn veilig, blijkt uit bodemonderzoek. Bij 26 speelplaatsen zit niet teveel lood in de bodem. Alleen op de speelplaats aan de Albert Cuypstraat (nabij nr. 52) moet de gemeente maatregelen nemen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Dit gebeurt op korte termijn. Kinderen kunnen er zonder verhoogd risico spelen. Omwonenden hebben hierover een persoonlijke brief ontvangen.

DCMR Milieudienst Rijnmond liet in het voorjaar een onderzoek uitvoeren in opdracht van provincie Zuid-Holland. De aanleiding hiervoor was een studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bovenstaande is de conclusie van het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Milieuadviesbureau ATKB. Het bureau heeft foto’s van de inrichting gemaakt en bodemmonsters genomen als kinderen op of rond de speelplaats in contact konden komen met de grond.

Foto: Wessel Dekker