Veiliger verkeer door beter geplaatste borden

Om het in Ridderkerk veiliger te maken op de weg, is een rustiger straatbeeld nodig. Om dat te bereiken is kritisch gekeken naar alle verkeers- en straatnaamborden en de lokale bewegwijzering. Een gespecialiseerd bureau heeft vorig jaar onderzoek gedaan. De locatie, het type bord, de staat van onderhoud, de kwaliteit van de reflectie en de leeftijd zijn bekeken.

Verder is onderzocht of borden op de juiste plek staan en of er borden ontbreken. Op basis van al deze gegevens is een plan van aanpak gemaakt.

Op de foto boven: een waarschuwing voor verkeersdrempels in een 30 kilometer-gebied is niet nodig. Er mag hier toch niet hard gereden worden.

Zorgvuldiger

Wethouder Peter Meij: “De uitgangspunten zijn ‘hoe minder, hoe beter’ en ‘hoe zorgvuldiger geplaatst, hoe veiliger’. Daarom worden dit jaar in de hele ge- meente alle overbodige verkeersborden en palen verwijderd. Nut en noodzaak hiervan hebben we afgestemd met verkeerskundigen.”

Het gaat om ongeveer 950 borden en 400 palen. In totaal staan er 6.000 verkeersborden in Ridderkerk. In het vierde kwartaal starten medewerkers van de gemeente per wijk met het schoonmaken van de verkeers- en straatnaamborden. Dat wordt goed afgestemd met de wijkoverleggen.

Per wijk

Het rechtzetten en updaten van de verkeersborden start in 2022 en wordt per wijk gedaan. Daar- bij worden ook nog opnieuw te gebruiken borden ingezet. Daarom wordt eerst de hele sanering gedaan. Dat duurt ongeveer zes weken. Het per wijk rechtzetten en updaten van de borden duurt naar verwachting ongeveer drie jaar.

Foto: Gemeente Ridderkerk