Veiligheid voorop bij Ridderkerkse speelplekken

Zeker nu kinderen weer samen buiten kunnen spelen is het belangrijk dat de speelplekken in de wijk veilig zijn. De gemeente onderhoudt de ruim 750 toestellen in Ridderkerk op zo’n 200 speelplekken. ,,Veiligheid staat altijd voorop. Het budget bepaalt echter hoeveel locaties we ieder jaar kunnen aanpakken.”

Anton Groenewegen is verantwoordelijk voor het beheer van de speelplekken in Ridderkerk en noemt de staat van onderhoud over het algemeen ‘goed’, maar er zijn veel verouderde toestellen. “Tot dit jaar vervingen we vaak alleen losse speeltoestellen en pasten we niet de rest van de plek aan. Daardoor staan op veel plekken toestellen van verschillend materiaal en leeftijd, die allemaal ander onderhoud vragen.” Vanaf dit jaar krijgt de gehele speelplek in een keer een opknapbeurt. Dat maakt het beheer volgens hem beter beheersbaar.

Prioriteiten stellen

Veilig staat bij speelplekken altijd voorop, maar het budget is bepalend. Daarom gaat de gemeente eerst de onveilige speelplekken aanpakken en die waar veel speeltoestellen zijn verdwenen. Dat zijn in Ridderkerk dit jaar ongeveer 10 plekken, waaronder de Noordmansstraat en de Brasem.


Repareren of vervangen

De keuze voor aan te pakken plekken gebeurt op basis van de gegevens in het beheersysteem waarin alle speeltoestellen staan. Inspecteurs van de gemeente kijken om de drie maanden hoe de speelplekken erbij staan en werken die gegevens bij. Daarna vindt onderhoud plaats: kleine reparaties door de medewerkers van de gemeente zelf, grote reparaties door een aannemer. Grote reparaties zijn bijvoorbeeld het plaatsen van een nieuw dak of vlonder. Het materiaal waarvan de speeltoestellen zijn gemaakt bepaalt voor een groot deel hoeveel onderhoud ze nodig hebben.

Meedenken

Als een speelplek vernieuwd wordt, is het belangrijk dat het past bij de wensen en de situatie in de buurt. Daarom betrekt de gemeente buurtbewoners ook bij de ontwikkeling van de nieuwe plek. “Omwonenden ontvangen een brief waarin we melden dat we de speelplek gaan vernieu- wen. Daarbij zit ook een enquête waarmee de buurtbewoners hun wensen kunnen aangeven. Die wensen vertalen we in twee ontwerpen waaruit de bewoners mogen kiezen. Het ontwerp met de meeste stemmen laten we uitvoeren”, vertelt Anton. Hij vervolgt: “Die ontwerpen voldoen aan de wettelijke eisen voor een speelplek. We houden ook rekening met informatie van bewoners en wijkregisseurs over de buurt. Als op een speelplek bijvoorbeeld veel hangjongeren komen, maken we minder zitplaatsen en kiezen we speeltoestellen die daarvoor minder aantrekkelijk zijn.”

Meldingen belangrijk

Ook bewoners hebben volgens Anton een belangrijke rol bij veilige speelplekken: ,,Spreek bijvoorbeeld overlastgevers aan en help de speelplek schoon te houden”. U kunt (bijna) kapotte speeltoestellen of overlast ook melden bij de gemeente. Dat doet u eenvoudig via deze link of telefoonnummer (0180) 451234.