Lokaal

Veiligheidsmonitor 2021 gaat van start

Hoe staat het met de leefbaarheid in Ridderkerk? Heeft u hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er ingebroken? Hoe is het contact met de politie? Dit zijn enkele vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 400 inwoners van Ridderkerk.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 18 augustus. De resultaten worden in maart 2022 verwacht.

Uitnodiging

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor online of schriftelijk in te vullen.

Input

De uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek worden gebruikt bij het vormgeven en evalueren van ons veiligheidsbeleid. I&O Research voert het onderzoek voor de gemeente Ridderkerk uit.

Burgemeester Anny Attema benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat u als inwoner van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vindt. Daarmee kunnen we ons beleid beter af- stemmen op uw wensen en ervaringen”.

Hoe meer, hoe beter

Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk van de inwoners die benaderd worden ook meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente. Helpt u mee?

Foto: Gemeente Ridderkerk