Lokaal

Verblijf asielschip in haven verlengd 

Het asielschip Calypso blijft tot halverwege 2023 in de haven van Ridderkerk liggen. De gemeente heeft dat besloten op basis van een positieve evaluatie en omdat de behoefte aan noodopvang in ons land nog onverminderd groot is.  

De haven werd in juli 2022 aangewezen als locatie voor een passagiersschip voor asielzoekers. Aan boord van het asielschip verblijven 88 asielzoekers. De samenstelling van deze groep verandert de komende maanden niet. De dagelijkse uitvoering van de opvang blijft in handen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Evaluatie

Op dit moment wordt er gewerkt aan een landelijk transitieplan voor de crisisnoodopvang. Dat plan biedt de gemeente de ruimte om ook de komende maanden goed uitvoering te kunnen geven aan de opvang van asielzoekers op de Calypso. 

Daarnaast heeft de gemeente opnieuw een evaluatie uitgevoerd van de crisisnoodopvang van asielzoekers op het schip. Hieruit blijkt dat de opvang van asielzoekers op het schip naar tevredenheid verloopt. Er is onder meer gekeken naar de veiligheid in en rondom het schip, of er voldoende dagbesteding is en of de sfeer aan boord goed was. De evaluatie viel positief uit. Om die redenen en het feit dat noodopvang voor asielzoekers de komende maanden nodig blijft, wordt de termijn voor de opvang van asielzoekers op het schip verlengd tot juli 2023.

Burgemeester Anny Attema: “Helaas moeten we constateren dat de behoefte aan noodopvang nog steeds heel groot is. We willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven nemen. Ik ben blij dat de opvang tot dusver voorspoedig is verlopen. We doen ons uiterste best om die lijn de komende tijd voort te zetten.”

Meer informatie

Op ridderkerk.nl/opvang-asielzoekers-en-vluchtelingen is meer informatie te vinden over de noodopvang. Het speciale mailadres vluchtelingenopvang@ridderkerk.nl is nog steeds actief. Daar kunt u uw vragen of opmerkingen aan de gemeente kwijt.