Lokaal

Alcohol en drugs: verhalen uit de praktijk maken indruk

De Ridderkerkse scholen voor voortgezet onderwijs maken veel werk van het geven van voorlichting over roken, alcohol, drugs en sociale media. De gemeente moedigt dat van harte aan. Het is ook een actiepunt uit het collegeprogramma 2018-2022.

De preventielessen in de eerste vier klassen van Gemini College, Farel College en Máxima College worden gegeven door medewerkers van Voorkom Jeugdpreventie. Vaak zijn het ervaringsdeskundigen. Onlangs gaf Peter Dijkstra een les over alcohol en drugs op het Máxima College.

Tijdens een van de lessen komt er een vrijwilliger mee die een verslavingsverleden heeft. Deze ervaringsdeskundige geeft de leerlingen de kans om vragen te stellen. “De jongeren krijgen zo uit eerste hand te horen hoe de theorie uit de eerste twee lessen in de praktijk kan uitpakken’’, zegt Peter, die dertig jaar geleden zelf een ‘turbulente jeugd’ meemaakte. “Het gesprek maakt vaak grote indruk. De leerlingen horen verhalen over schulden, een leven dat niet op orde is en mensen die alles verliezen.’’

Soms zijn er allerlei raakvlakken met het leven van de jongeren. Denk daarbij aan een verleden met pesten, gescheiden ouders, invloed van (oudere) vrienden of andere ingrijpende gebeurtenissen. Dat geeft de docenten van de school aanknopingspunten om verder te praten.

“De voorlichting op school is nodig, maar de beste voorlichting begint thuis’’, zegt Peter. “Het is belangrijk om niet alleen te verbieden, maar ook goed uit te leggen waarom alcohol en drugs zo schadelijk zijn.’’ De ouders van de leerlingen worden zoveel mogelijk bij de voorlichting betrokken.

Foto: Gemeente Ridderkerk