Lokaal

Verkeersmaatregelen rondom OBS de Noord: Veiligheid voorop tijdens nieuwbouw

Totdat de nieuwbouw aan de Bilderdijklaan is voltooid, is OBS de Noord voor een deel gevestigd aan de PC Hooftstraat en voor een deel aan de Da Costalaan. Ondanks diverse aanpassingen blijft het op beide locaties gevaarlijk met het verkeer. Daarom heeft de Partij van de Arbeid hierover vragen gesteld aan het college.

Jeroen Rijsdijk geeft aan dat er al veel verkeersmaatregelen zijn genomen zodat de kinderen veilig van en naar school kunnen komen. Zo zijn er waarschuwingsborden, een zebrapad, een extra fietspad geplaatst en er is zelfs een inrijverbod. Toch blijven er verkeersonveilige situaties, met name op het moment dat ouders hun kinderen naar school brengen. Niet alle ouders trekken zich iets aan van de bebording en rijden gewoon door. Schoolleiding en andere ouders hebben de overtreders aangesproken, maar die reageerden daarop agressief.

Op de Da Costalaan is ook veel (bus-)verkeer en ouders die daar stoppen om hun kinderen uit de auto te laten, zorgen voor onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties.

Rijsdijk vraagt aan het college welke maatregelen op het gebied van handhaving de gemeente heeft genomen om de problemen bij de PC Hooftstraat tegen te gaan of te voorkomen en of daar de komende periode extra gehandhaafd kan worden. Ook vraagt hij om een extra zebrapad en een mogelijke kiss & ride-zone aan de Da Costalaan. Verder vraagt hij aan het college welke mogelijkheden zij ziet om het halen en brengen van de kinderen op beide locaties beter te laten verlopen. Tot slot wil hij weten hoe de verkeerssituatie rond de nieuwbouw straks geregeld wordt en of de schoolleiding en de ouders daar ook bij betrokken worden.

Agressief gedrag

Wethouder Henk van Os geeft aan dat hij het heel bijzonder vindt dat ouders agressief reageren als zij op hun fouten aangesproken worden, zeker als het om kinderen gaat. “Daar is geen goed woord voor over,” aldus de wethouder. Ondertussen is er al het nodige gebeurd. Overtollige borden zijn in overleg met de politie weggehaald en alleen het bord ‘geslotenverklaring rond de schooltijden’ is blijven staan. De verwachting is dat daar deze maand nog een verkeersbesluit over wordt genomen en dan kunnen de boa’s en politie dit ook beter handhaven.

Wethouder Peter Meij roemt de vooruitziende blik van Rijsdijk. Op korte termijn zal er een zebrapad aangelegd worden bij de locatie aan de Da Costalaan. De kiss & ride-zone komt er niet, omdat dit onoverzichtelijk en onveilig is. Meij: “Het is wel veilig als de ouders hun auto’s parkeren in de parkeervakken en dan hun kind naar school brengen of ophalen.”

Bij de Da Costalaan wordt ook nog een hek geplaatst om te voorkomen dat men naast het zebra oversteekt en er komt ook een gele streep aan de overzijde van de weg, zodat aan beide kanten niet meer gestopt of geparkeerd mag worden. Voor deze aanpassingen wordt binnenkort een verkeersbesluit genomen.

Op de nieuwe locatie van de Noord aan de Bilderdijklaan wordt een schoolzone aangelegd. Dit wordt aangegeven met borden. Ook worden de parkeervakken anders aangelegd. Haaks parkeren wordt langs parkeren, waardoor auto’s makkelijker weg kunnen rijden. Deze maatregelen worden in overleg met de schoolleiding genomen en die geven het door aan de ouders. Omwonenden zijn hierover ook geïnformeerd.