Lokaal

Veroordeling van schipper binnenvaartschip wegens schuld aanvaring pleziervaartuig in Ridderkerk definitief

De veroordeling van een Duitse schipper wegens schuld aan een aanvaring met een pleziervaartuig met dodelijke afloop in Ridderkerk op 16 oktober 2013 blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Van de drie opvarenden van het pleziervaartuig, een echtpaar met hun jongvolwassen dochter, overleefde het echtpaar de aanvaring niet.

De zaak

De verdachte was de schipper van het motortankschip Werner Reich. De verdachte, die op de Nieuwe Maas voer, wilde met een fors verschil in snelheid tussen twee voor hem uit varende motorjachten, waaronder het pleziervaartuig Bolero, door varen. De verdachte heeft zijn voorbij varen niet aangekondigd met een geluidssignaal. Ook is hij niet nagegaan of de schipper van de Bolero in de gaten had dat hij op die manier ging inhalen. Door de boeggolf van de Werner Reich is de Bolero dwars voor de boeg van de Werner Reich terechtgekomen, waarna de Bolero is gekapseisd en vrijwel direct is overvaren en gezonken met fatale afloop voor twee van de drie opvarenden van de Bolero. De schipper van de Werner Reich is als verdachte vervolgd. Zowel de rechtbank als het hof kwam tot een veroordeling. Het hof legde een taakstraf op van 171 uur. De verdachte stelde beroep in cassatie in.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad is tot het oordeel gekomen dat het cassatieberoep duidelijk niet kan slagen. De Hoge Raad heeft daarom gebruik gemaakt de mogelijkheid om het beroep zonder verdere motivering niet-ontvankelijk te verklaren. Met dat oordeel is de veroordeling definitief geworden.

Bron: www.rechtspraak.nl