Lokaal

Vervangen bomen Populierenlaan

Op dinsdag 2 februari 2021 worden langs de Populierenlaan ter hoogte van het appartementencomplex bij de Kastanjelaan elf Canadese populieren gekapt en kort daarna vervangen.

De gemeente vervangt de bomen door boomsoorten die beter geschikt zijn voor deze locatie. Vanuit de groenvisie is gekeken naar een variëteit aan nieuwe beplanting die de kwaliteit en diversiteit van de natuur verbeteren en de bestaande vleermuisroute in stand houden. Hiermee willen we graag een duurzaam, groen straatbeeld creëren en de bestaande overlast voor de omwonenden en weggebruikers tegengaan.

De Canadese populieren langs de Populierenlaan staan bekend om hun takbreukgevoeligheid. Met nieuwe aanplant van groen wordt voorkomen dat er door weersomstandigheden regelmatig takken op de rijbaan belanden.

Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer Krijgsman. Hij is telefonisch bereikbaar via (0180) 451 234.

Foto: Google Maps