Lokaal

Vervanging geluidsscherm op Rotterdamseweg vordert gestaag

De geluidswal tussen de Rotterdamseweg en de wijk Drievliet is aangelegd in 1985 en langs de wijk Het Zand in 1990. Het huidige scherm is door verzakking en slijtage aan vervanging toe. Op delen waar nu nog geen houten scherm aanwezig is, komt in de nieuwe situatie wel een scherm. Het nieuwe geluidsscherm voldoet dan weer aan de huidige wetgeving.

Op 27 januari 2020 is gestart met de werkzaamheden bij Het Zand. Op een aantal plekken bleek een harde grondlaag in de dijk te zitten, waardoor het aanbrengen van de palen niet zo snel ging. De afgelopen weken heeft de aannemer ook veel last gehad van de slechte weersomstandigheden.

Beide hebben helaas voor een vertraging in de uitvoering gezorgd. Gemeente Ridderkerk verwacht dat de aannemer bij Het Zand eind maart gereed is. Vervolgens wordt er gestart bij Drievliet. Het gehele werk is, onder voorbehoud van het broedseizoen, gereed op 15 april 2020.

Stalen kooi gevuld met substraat

Langs Het Zand komt een het type groen scherm (Greenwall Compact), met aan beide zijden beplanting. D.w.z. een stalen kooi, gevuld met substraat en aan de woningzijde afgewerkt met een kokosmat met wintergroene beplanting (Hedera Hibernica).

Hedera Hibernica

Foto’s: Wessel Dekker