Lokaal

Vervanging geluidsscherm Rotterdamseweg

De gemeente gaat vanaf december 2019 het geluidsscherm op de grondwal langs de Rotterdamse weg naast de wijken Het Zand en Drievliet vervangen.

Het aanwezige houten scherm is vanwege verzakking en slijtage aan vervanging toe. Op delen waar nu nog geen houten scherm aanwezig is, wordt in de nieuwe situatie wel een scherm aangebracht. Het nieuwe geluidsscherm voldoet weer aan de huidige wetgeving. Er wordt verwacht in december te kunnen starten met de werkzaamheden. 

Verzakking van de geluidswal 

De geluidswal tussen de Rotterdamseweg en de wijk Drievliet is oorspronkelijk aangelegd in 1985, de geluidswal langs de wijk Het Zand in 1990. In 2015 bleek na metingen dat de geluidswal inclusief het geluidsscherm is verzakt ten opzichte van de aanlegsituatie en de komende jaren nog verder zakt. Bij de aanleg van het nieuwe geluidsscherm wordt hier rekening mee gehouden door het scherm nu wat hoger te maken dan volgens berekeningen noodzakelijk is. Langs Drievliet komt een zogenaamd “groen scherm” (Greenwall Classic): een stalen kooi, gevuld met substraat en aan de woningzijde afgewerkt met een kokosmat met wintergroene beplanting (Hedera Hibernica). Aan de wegzijde komt groen kunststof doek. Langs Het Zand komt een groen scherm (Greenwall Compact), met aan beide zijden beplanting. 

Werkzaamheden

Voor het verwijderen van het bestaande houten scherm maakt de aannemer waarschijnlijk gebruik van een kettingzaag, dit kan enige geluidshinder opleveren. Om het nieuwe scherm te kunnen plaatsen, ontkomen we er niet aan om wat snoeiwerk te verrichten. Van de bomen worden enkele onderste takken verwijderd en diverse struiken worden gesnoeid tot net boven het maaiveld. De gesnoeide struiken zullen komend voorjaar weer uitlopen. In principe blijven alle bomen en struiken gehandhaafd.

Om het nieuwe scherm te plaatsen gebruikt de aannemer een mobiele kraan en een verreiker (een soort grote vorkheftruck). De benodigde materialen worden deels in de nabijheid in een depot opgeslagen. 
Het Greenwall geluidsscherm heeft direct na plaatsing een groene, natuurlijke uitstraling. Tevens heeft het scherm een hoge geluidsisolatiewaarde en is het door het gebruikte materiaal en de beplanting vrijwel graffitibestendig.