Vervoer uit coulance leidt tot willekeur

Vooropgesteld: over de chauffeurs en de huidige service van het doelgroepenvervoer geen kwaad woord. Astrid Pieterse en Annemartien Rutten ervaren dat er ten opzichte van de vorige vervoerder veel is verbeterd. Beiden zijn wel in geweer gekomen tegen de door bezuinigingen ingegeven verplichting om ritten eerder te reserveren: “Wij moeten ook spontaan ergens naar toe kunnen. Dat kun je niet 24 uur van tevoren plannen.”

Met een contract in BAR-verband voerde de gemeente Ridderkerk in september 2020 de richtlijn in dat Wmo-vervoer 24-uur van te voren moet worden aangevraagd. Dit met uitzondering van zogenoemde urgentieritten (bijvoorbeeld terugritten na dokters- of ziekenhuisbezoek). Door het schrappen van de mogelijkheid om een uur van tevoren ritten aan te vragen zou 58.000 euro op het budget bespaard kunnen worden.

Niet teruggedraaid

Na een breed gesteunde motie heeft het college beloofd dat er in de praktijk coulant mee zal worden omgegaan. Voor het terugdraaien van de maatregel voelen burgemeester en wethouders niet. Ook Barendrecht en Albrandswaard zouden dan die keus moeten maken: “Als Ridderkerk nu alleen kiest voor het terugdraaien van de beheersmaatregelen komen ook de kosten van de andere twee gemeenten voor rekening van Ridderkerk.”

Door de gemeenteraad was met de motie gevraagd om tot een andere oplossing te komen. Het college houdt het nu op de belofte dat er tot het einde van de contractperiode (augustus 2022) soepel met de 24-uursmaatregel zal worden omgegaan. Benadrukt wordt dat men ook bij een latere aanvraag verzekerd is van vervoer, maar er wel wordt gevraagd waarom er niet eerder gereserveerd is.

Ritten geweigerd

De gebruikers zijn er niet gerust op. “Vervoer uit coulance leidt tot willekeur. Voor de een zal er wel bereidheid zijn, terwijl een ander nee krijgt te horen. Wij zijn toevallig niet op ons mondje gevallen en krijgen het tot nu toe wel voor elkaar. Maar uit de praktijk weet ik dat aan ouderen al ritten zijn geweigerd. Zij kregen botweg te horen dat ze eerder hadden moeten reserveren” stelt Annemartien.

Zij verwacht dat dit vaker gaat gebeuren als blijkt dat er te veel ‘coulanceritten’ zijn, waardoor de gestelde bezuinigingen niet gehaald worden: “Door corona zijn er nu al maandenlang minder ritten. Bovendien kun je op dit moment niet naar de bioscoop, theater of restaurant. Als straks alles weer kan, moet er veel vaker spontaan vervoer aangevraagd kunnen worden.”

Ook Astrid Pieterse vindt daarom dat zwart op wit moet staan dat vervoer een uur van tevoren kan worden aangevraagd. “Natuurlijk kun je een rit eerder reserveren wanneer je weet hoe laat je op je werk of in een ziekenhuis moet zijn. Maar je moet simpelweg ook spontaan met familie of vrienden kunnen afspreken. Net als ieder ander wil je bij mooi weer samen met iemand op een terras kunnen zitten of ergens blijven eten als het gezellig is. Daar kan je niet van tevoren een rit voor vastzetten.”

Pieterse is er daarbij van overtuigd dat de betrokken gemeenten met deze richtlijn voor het gehandicaptenvervoer fout zitten. “Wat ze doen mag gewoon niet. Het VN-verdrag van de rechten voor de gehandicapte mens is hier heel duidelijk over. Het is niet een gunst waar we om vragen. Het is ons mensenrecht om vervoer op de wijze van onze keuze te krijgen. Een aanvraagtijd van 24 uur valt hier niet onder.”

Beide dames vragen zich ook af hoe dat keuze van Ridderkerk zich weerhoudt met het manifest “Iedereen doet mee”, waarvoor op 30 september 2020 de handtekeningen werden gezet door wethouder Marten Japenga en het Maatschappelijk Burgerplatform. Op basis hiervan moet het ook in Ridderkerk komen tot een Lokale Inclusie Agenda. “We zijn benieuwd wat daar straks over vervoer in staat…”

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.