Vervolg werkzaamheden kwaliteitsimpuls Wevershoek

In maart 2021 is het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde gestart met de kwaliteitsimpuls van recreatiegebied Wevershoek in Ridderkerk-Rijsoord. Vanaf maandag 6 september 2021 worden de werkzaamheden hervat.

Kwaliteitsimpuls

De kwaliteitsimpuls komt voort uit de Waalvisie van de samenwerkende gemeenten op het eiland IJsselmonde. De werkzaamheden hebben enige tijd stil gelegen in verband met het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Vanaf week 35 hervat de aannemer de werkzaamheden. Dit betekent dat er in het gebied gewerkt wordt aan het aanleggen van een struinpad door de locatie Gravestein. Er worden maatregelen getroffen om de waterkwaliteit van het zwemstrand in de toekomst te verbeteren. Ook komen er nieuwe speeltoestellen, fietsenrekken, picknickbanken en informatiepanelen. Gedurende de werkzaamheden kunnen recreanten enige overlast ervaren.

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden is opgedragen aan GKB Barendrecht. Dit bedrijf is bekend in de regio. Tijdens de uitvoering neemt het bedrijf maatregelen zodat recreanten het gebied veilig kunnen blijven bezoeken.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf week 35 en zullen doorlopen tot en met november 2021.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in opdracht van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmode aan dit project en doet dit in nauwe samenwerking met de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, het Waterschap Hollandse Delta.