Lokaal

Verwijdering hoogspanningsleiding Ridderkerk

De hoogspanningsleiding over Oostendam naar de Gorzen gaat verdwijnen. Het project Rijksprogramma uitkoop en verkabeling hoogspanningsleidingen is al in 2015 opgestart .

De gemeente Ridderkerk heeft ingenieursbureau SGS Roos+Bijl ingeschakeld om een onderzoek te starten voor het ondergronds brengen van de bovengrondse hoogspanningslijnen die lopen vanaf de grens met Hendrik-Ido-Ambacht tot noordelijk Oostendam. Het betreft een tracé van ongeveer 1 km.

Stedin heeft vastgesteld dat deze hoogspanningsleiding over de totale lengte verwijderd kan worden. Dat betekent dat niet alleen de masten uit Oostendam verdwijnen, maar ook uit de Gorzen. Door het verwijderen van de hoogspanningsleiding komt een eind aan de ongewenste situatie van
bewoning onder een leiding.

De betreffende hoogspanningsroute is geen belangrijke schakel in het netwerk van Stedin. De hoogspanningsleiding heeft voornamelijk een functie als reserveleiding, die benut wordt bij uitval op andere plaatsen.

Uit de reserve “Ondergronds brengen hoogspanningsleiding” is een budget van € 110.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het verwijderen van de hoogspanningsleiding boven Oostendam.

Onlangs is gestart met de werkzaamheden om de hoogspanningsleidingen te verwijderen. Voor de veiligheid is tijdelijk het fietspad langs de Rotterdamseweg, wandelpaden in de Gorzen en gedeelte van Oostmolendijk afgesloten voor verkeer.

Uiteraard vergt deze aanpak een forse voorbereidingstijd, zo moet met Rijkswaterstaat afstemming worden gezocht rond de afsluiting van de A15 bij het verwijderen van de kabels.

De uitvoering van de werkzaamheden wordt door Stedin gecoördineerd en zullen naar verwachting in maart/april 2022 zijn afgerond.

Voor het verwijderen van de hoogspanningsleidingen wordt een kunststofkabel gebruikt die vanaf een haspel wordt afgewikkeld en zo blijft toch de leiding toch vrij strak hangen.

Aan de andere kant bij het eindstation in de Gorzen moest alles op grote hoogte worden losgemaakt en in gereedheid gebracht om de stalen hoogspanningsleiding te kunnen trekken en wikkelen op een grote haspel. Ook hierbij worden de nodige veiligheidsvoorzieningen goed in acht genomen.

Per dag kunnen twee leidingen worden verwijderd en de volle haspels worden dagelijks afgevoerd.

Later worden de fundaties van de hoogspanningsmasten verwijderd door het waterschap Hollandse Delta. De vergunning is in behandeling.

Foto’s Wessel Dekker/film Bert Mellaart