Lokaal

Verzet tegen hoogbouw bij Ronde Sant

De plannen van Wooncompas voor de bouw van een 10 woonlagen tellend appartementengebouw tussen de beoogde nieuwbouw van ‘t Ronde Sant en appartementencomplex Palladio stuiten op fel verzet van nagenoeg alle omwonenden. 

Op de lijst, als bijlage bij de inmiddels bij de gemeente Ridderkerk ingediende petitie, staan 169 namen. Vanwege inmiddels lopende vakanties hebben hiervan 135 personen daadwerkelijk hun handtekening op de lijst kunnen plaatsen.

Klaas Koetje, initiatiefnemer van de petitie en tevens voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van Palladio, vindt het een logisch verzet: “Het plan om middenin een toch al zo volgebouwde omgeving óók nog eens zo’n kolos van 32 meter hoog neer te zetten is niet alleen in esthetisch opzicht onverantwoord, maar veel erger is dat dit ook nog eens direct over de ruggen van de direct omwonenden gaat.”

Verlies van privacy
Voor veel ondertekenaars zal het beoogde flatgebouw het uitzicht en ook het zonlicht belemmeren. Het laatste zal een negatief rendement betekenen voor eventueel aanwezige zonnecollectoren. “Daarnaast schendt een dergelijk hoog gebouw in belangrijke mate de privacy van bepaalde direct omwonenden.”

Directe inkijk
Het gaat daarbij niet alleen om Palladio-bewoners. In van de nu in aanbouw zijnde woningen van het plan Binnenrijk krijgt een deel van de kopers uitzicht op de nieuwe flat. “In bepaalde gevallen nota bene op slechts 30 tot 40 meter afstand van hun nieuwe dure koopwoning! Met als extra negatief gevolg: directe inkijk vanuit het geplande gebouw in de omringende woningen en tuinen alsook op balkons en dakterrassen. Sommige toekomstige bewoners hebben mij bij het ondertekenen van de petitie geëmotioneerd laten weten dat ze hun nieuw huis nooit zouden hebben gekocht als deze plannen van tevoren bekend zijn zijn” stelt Koetje: “En wat het voor deze mensen helemáál zuur maakt is dat hiervan kennelijk één of twee weken ná ondertekening van het koopcontract door de gemeente melding is gemaakt.”

Waardevermindering
Veel woningeigenaren vrezen voor waardevermindering als dit hoogbouwplan doorgaat. Daarnaast wordt voor hoge parkeerdruk gevreesd: “Gezien de nu al beperkte openbare parkeergelegenheid in de directe omgeving vallen ook op dit gebied de nodige problemen te verwachten.”

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.