Lokaal

Vier scenario’s voor verkeer op centrumring Ridderkerk

De gemeente studeert al enige tijd op mogelijkheden om de centrumring (de wegen om het winkelgebied in het centrum van Ridderkerk) aantrekkelijker te maken voor fietsers en voetgangers, zonder het autoverkeer uit te bannen.

Er wordt ook gekeken hoe het oversteken van de weg veiliger kan. Tenslotte zoekt de gemeente naar mogelijkheden om het verblijven in de buurt van de centrumring aantrekkelijker te maken. Het onderzoek is een uitwerking van het in juli door de gemeenteraad vastgestelde Mobiliteitsplan Ridderkerk en Ontwikkelperspectief Centrum.

Vier scenario’s

Mede in samenspraak met een klankbordgroep van bewoners, winkeliers, hulpdiensten en overige belanghebbenden, liggen er nu vier scenario’s op tafel die verder onderzocht en uitgewerkt worden. Het gaat hierin om het geheel of deels instellen van eenrichtingsverkeer. Daarbij wordt gelet op de bereikbaarheid van het centrum voor bussen, hulpdiensten en bevoorradend verkeer. Ook is er aandacht voor geluidsbelasting, verkeersveiligheid, ruimte om elkaar te ontmoeten, sociale veiligheid en de bereikbaarheid van voorzieningen en parkeergarages. Uiteindelijk komt er één voorkeursscenario naar voren. Dit scenario wordt verder uitgewerkt in schetsen en een uitvoeringsprogramma.

Sint Jorisstraat

De Sint Jorisstraat is geen deel van de centrumring. Aan de rijrichting van het verkeer (twee kanten op) en de huidige maatregelen om vrachtverkeer te weren, wordt niets veranderd. Dat is zo afgesproken bij de vorming van het huidige college van burgemeester en wethouders. Wel is aanpassing van het wegprofiel mogelijk, bijvoorbeeld om de straat veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.

Foto: Gemeente Ridderkerk