Visie op rivieroevers vastgesteld

De gemeenteraad heeft donderdag 16 december 2021 de Gebiedsvisie Rivieroevers vastgesteld. Deze visie geeft invulling aan het evenwicht tussen werken, groen en wonen langs de rivieroevers.

“We willen de ruimtelijke en de recreatieve kwaliteit van het ge- bied verbeteren. Ook willen we ruimte bieden aan nieuwe initi- atieven. Er is veel natuur langs de rivieroevers van Ridderkerk. Dat willen we met elkaar in verbinding brengen. Daarnaast willen we de oevers op meer plekken bereik- baar maken. Elk nieuw initiatief moet aan die voorwaarde voldoen en daar zijn bijdrage aan leveren.”

Met de vaststelling van de visie kan de uitwerking verder vorm krijgen. Dat begint met het maken van een mobiliteitsstrategie. Hierin onderzoekt de gemeente hoe er gezorgd kan worden voor meer ‘duurzame mobiliteit’ aan de rivieroevers: alternatieven voor de auto, zoals de fiets, goed openbaar vervoer en de waterbus. Dit is een voorwaarde voor herontwikkeling van bedrijvenlocaties. Ook volgt hieruit hoe we nieuwe ideeën mogelijk kunnen maken naar wonen.

Blij met reacties

De toekomst van onze rivieroevers is een onderwerp dat leeft. Veel mensen maken zich zorgen over bijvoorbeeld extra verkeer, meer verstening en woningbouw in het gebied. Ook de raad sprak hier uitgebreid over. De gebiedsvisie geeft juist voorwaarden om dit in goede banen te leiden. Voor nieuwe, concrete ontwikkelingen komen natuurlijk plannen die in de gemeenteraad besproken zullen worden.

De gemeente is blij met alle interesse en alle reacties die ze het afgelopen jaar heeft ontvangen. Een groot deel van de reacties heeft op hoofdlijnen een plekje gekregen in de gebiedsvisie. Alle reacties waren waardevol en bewaren we daarom voor latere uitwerkingen. De reacties zijn terug te vinden op www.ridderkerk.nl/rivieroevers.

Foto: Gemeente Ridderkerk