Vleermuizen vertragen sloopwerkzaamheden Rembrandtweg

In november 2018 is Woonvisie begonnen met een asbestinventarisatie van de woningen aan de Rembrandtweg in Ridderkerk en in december 2018 zijn zij gestart met de asbestsanering. In februari 2019 zijn de sloopwerkzaamheden opgestart.

Sinds een aantal weken is Woonvisie gestopt met de sloopwerkzaamheden vanwege de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. In een tweetal woningblokken kunnen nog vleermuizen aanwezig zijn en deze houden momenteel hun winterslaap. Vanaf 1 april is de winterslaapperiode van de vleermuizen afgelopen en wordt samen met een ecoloog bepaald of de sloopwerkzaamheden weer hervat kunnen worden. Begin april worden de sloopwerkzaamheden dus weer hervat. Omwonenden ontvangen hierover nog een nieuwsbrief van Woonvisie. 

Volgens planning zijn de sloopwerkzaamheden in juni / juli 2019 afgerond en zal de nieuwbouw (conform planning) in augustus 2019 starten. De woningen zijn eind 2020 gereed. Woonvisie bouwt deze woningen met Ballast Nedam.


Bestemmingsplan procedure

Voor de uitvoering van dit plan is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. De inzage in het bestemmingsplan was van 24 januari t/m 6 maart. De inzageperiode is inmiddels verlopen en er zijn geen zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend. Op korte termijn wordt het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad van Ridderkerk.