Vluchtelingen van Ter Apel naar De Wissel Ridderkerk

In sporthal De Wissel worden vanaf vandaag honderd vluchtelingen opgevangen. Ze komen uit het opvang- en aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar verblijven momenteel veel meer vluchtelingen dan waarvoor plaats is. Het Rijk heeft de Nederlandse gemeenten gevraagd mee te helpen aan een oplossing.

In De Wissel werden eerder dit jaar gedurende een kleine week honderdvijftig vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De inrichting van de sporthal als noodopvang is daarna in stand gebleven. Wel is het aantal bedden teruggebracht naar honderd, om toekomstige vluchtelingen meer ruimte te kunnen bieden.

De gemeente heeft de sporthal ter beschikking gesteld aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De gemeente en haar maatschappelijke partners, waaronder Facet Ridderkerk, zorgen voor adequate opvang.

De groep vluchtelingen uit Ter Apel verblijft maximaal twee weken in de noodopvang in Ridderkerk. Daarna stromen de vluchtelingen door naar andere opvanglocaties.

“Iedereen heeft vast de schrijnende beelden gezien van de vluchtelingen die in Ter Apel op straat en op stoelen en tafels moesten worden opgevangen omdat er veel te weinig plek is. Met onze sporthal De Wissel levert Ridderkerk een bijdrage aan de oplossing van dit grote probleem”, aldus burgemeester Anny Attema.