Volbregt Smit stopt als wethouder SGP Ridderkerk

Volbregt Smit (54) stopt per half februari als wethouder voor de SGP in Ridderkerk. Hij is portefeuillehouder van onder meer financiën, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed.

,,Het wethouderschap in Ridderkerk is een prachtig ambt, dat ik met volle overtuiging heb vervuld. Het is ook een ambt dat iemands volle inzet vraagt, en soms meer dan dat. Ik ben tot de slotsom gekomen dat het voor mijn eigen welzijn verstandiger is om een stapje terug te doen, hoezeer me dat ook spijt’’, aldus wethouder Smit. Dat heel veel mensen het afgelopen jaar op verschillende manieren hebben meegeleefd, noemt hij ‘hartverwarmend’.

Volbregt Smit werd in 2014 wethouder in Ridderkerk. Daarvoor was hij sinds 2002 lid van de gemeenteraad voor de SGP. Het raadslidmaatschap vervulde hij naast zijn functie van directeur van het partijbureau van de SGP (2004-2014). Daarvoor was hij beleidsmedewerker voortgezet onderwijs van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (1992-2005) en plaatsvervangend chef financieel-economische en bedrijfskundige zaken bij het Kadaster.

Over de opvolging van wethouder Smit is nog niets bekend. Het is aan de fractie van de SGP om hierover een voorstel te doen aan de gemeenteraad. Die gaat over de benoeming van wethouders.

Op woensdag 30 januari is er van 16 tot 18 uur een afscheidsreceptie voor wethouder Smit in het gemeentehuis van Ridderkerk.