Volop drukte in kraamkamer Crezéepolder

Momenteel tijdens de lente is het een drukte van belang met diverse watervogels met hun kuikens in de Crezéepolder. Deze polder is een natuurgebied van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, aangekocht in 2018 dankzij de onmisbare financiële steun van Beschermers, donateurs & fondsen.

De Crezéepolder (50 hectare) is een bijzonder stuk getijdennatuur midden in de drukke Randstad. Zoet water stroomt op het ritme van eb en vloed het gebied in en uit. Dit is zeldzaam in zowel Nederland als in Europa.

Grauwe en Canadese ganzen zijn heel sociale vogels en vormen ze paartjes voor het leven. Het aantal  ganzen is van zeldzame broedvogel tot plaag geworden voor veel agrariërs. De ganzen  mogen het hele jaar worden verjaagd als daarmee schade aan landbouwgewassen wordt voorkomen. In de zomerperiode die van 15 februari tot en met 31 oktober duurt, is het bestrijden van ganzen met behulp van ondersteunend afschot op perceelniveau mogelijk.


Maar ook de Wilde Eend met eendenkuikens is te zien in de Crezéepolder. De Wilde Eend is één van de bekendste watervogels. Naar schatting leven er tussen de 200.000 en 300.000 broedparen in ons land. In 2020 zetten Sovon en Vogelbescherming Nederland deze bekende vogel samen in de schijnwerpers in het Jaar van de Wilde Eend.

Wilde Eend met eendenkuikens

Foto’s: Wessel Dekker