Voorbereidingen ingebruikname priklocatie de Wissel in volle gang

De gemeente Ridderkerk heeft verschillende locaties voorgedragen aan GGD voor een priklocatie. Uiteindelijk is de keuze op sporthal de Wissel in het Reijerpark gevallen omdat deze locatie voldoet alle eisen die de GGD stelt aan een vaccinatielocatie. Zoals goede bereikbaarheid en voldoende ruimte om de 1,5 meter maatregelen te handhaven. Andere locaties in Ridderkerk waren niet geschikt. Op de aanvoerwegen richting de sporthal  de Wissel staan al gele borden als bewegwijzering.

De gemeente richt in samenwerking met de GGD de locatie in. Om de vaccinaties te kunnen geven is er is vooral behoefte aan prikkers en artsen. De GGD is inmiddels met een campagne gestart om mensen te werven. Meer informatie op website.


Ingebruikname priklocatie de Wissel

Het moment van de opening van sporthal de Wissel is afhankelijk van het aanbod van vaccins. Deze priklocatie is bestemd voor alle mensen die van de RIVM een uitnodiging krijgen om zich op een centrale locatie te laten vaccineren.  

Mensen die in aanmerking komen voor een vaccinatie worden hierover per brief geïnformeerd door het RIVM of door de huisarts. Komt de uitnodiging van de huisarts dan staat daarin de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden. In geval van een uitnodiging van het RIVM, dan kan een afspraak worden gemaakt voor een centrale GGD-locatie.

Op de locatie kunnen bezoekers hun handen ontsmetten en iedereen moet een mondkapje dragen. Ook worden de 1,5 meter maatregelen aangehouden.

De doelgroepen waarvoor huisartsen zijn aangewezen worden door hun eigen huisarts gevaccineerd.

Vervoer  voor ouderen

In de uitnodiging van het RIVM staat hoe ouderen kunnen voorzien in vervoer.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Via www.anwb.nl/automaatje is het mogelijk om een ANWB AutoMaatje in te schakelen, speciaal voor vaccinatieritjes.
  • Ook het Rode Kruis faciliteert ritten naar de vaccinatielocaties. Kijk hiervoor op www.rodekruis.nl 
  • Maakt u wel eens gebruik van gemeentelijke vervoersvoorzieningen of Valys-vervoer? Dan is dit ook een mogelijkheid.

Bel gelijk naar deze organisaties om vervoer af te spreken, nadat de vaccinatieafspraak telefonisch is ingepland.