Voorjaarsonderhoud aan openbaar groen

Nu het voorjaar is aangebroken zijn de groenmedewerkers van de gemeente weer begonnen met het onderhoud in de openbare ruimte.

In verband met het broedseizoen zijn de winterwerkzaamheden, zoals het snoeien van beplanting, afgerond. De gemeente is gestart met onderhoudswerkzaamheden aan bestrating, plantsoenen en gazons. De beplantingsvakken en hagen worden geschoffeld, de grasvelden worden gemaaid en de bestrating wordt ontdaan van onkruid en veegvuil.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Of andere vragen die betrekking hebben op de openbare ruimte? Dan kan er gebruik gemaakt worden van het meldformulier op ridderkerk.nl/melding-woonomgeving.

Foto: Gemeente Ridderkerk