Lokaal

Voorlopig nog overlast werkzaamheden Lagendijk

Het gedeelte van de Lagendijk tussen de Burgemeester de Zeeuwstraat en de Frans Halsstraat wordt heringericht als fietsstraat.

Tot en met 31 maart 2021 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Lagendijk in Ridderkerk. In deze periode is de rijbaan geheel afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt via borden omgeleid. Bewoners kunnen  dus nog enige tijd overlast ervaren.

Noot: Bakkerij v.d. Linden, Lagendijk 135, is gewoon bereikbaar tijdens de wegwerkzaamheden.

Auto te gast

Uit de inrichting van de weg blijkt dat de fiets prioriteit heeft en de auto ‘te gast’ is. Er is geen ruimte om fietsers te passeren zonder daarmee tegemoetkomend verkeer te hinderen. De auto moet dus achter de fiets blijven totdat verkeer in de tegengestelde richting gepasseerd is. Automobilisten rijden met een lage snelheid die veelal is afgestemd op de snelheid van de fiets. Dat is positief voor de verkeersveiligheid. Bovendien hoeft door de inrichting als fietsstraat geen apart fietspad aangelegd te worden.