Lokaal

Voormalig PTT-gebouw wordt gemeentemonument

Het college van Ridderkerk wil het voormalig PTT-gebouw aan de Willemstraat in Slikkerveer de status van gemeentemonument geven. Dit besluit is gebaseerd op de Cultuurhistorische waardenkaart woongebieden Ridderkerk, waarin het pand is gewaardeerd met “een zeer hoge cultuurhistorische waarde”.

De aanwijzing tot gemeentemonument is geen beletsel voor de transformatie van kantoorgebouw naar appartementen, waarvoor een projectontwikkelaar een vergunning heeft aangevraagd. Bij deze functieverandering zal het pand uit 1961 behouden blijven. Het college heeft het voornemen voor aanwijzing tot gemeentemonument ook met de initiatiefnemer gecommuniceerd.

In het gebouw op de hoek van de Willemstraat en Kievitsweg was oorspronkelijk een telefooncentrale. Daarna was het een servicecentrum en opleidingscentrum van de KPN. Een projectontwikkelaar wil nu twaalf appartementen in het gebouw realiseren. Het zal een nieuwe woonplek voor Ridderkerkers worden. Omwonenden krijgen van de initiatiefnemer als eerste gelegenheid om zich in te schrijven voor een woning. Daarna krijgen andere Ridderkerkers voorrang om in te tekenen, zo is aan de gemeente toegezegd.

In de waardering voor het gebouw wordt gesproken over “een zeldzaam voorbeeld van zakelijke wederopbouwarchitectuur” dat een blikvanger is op de hoeklocatie met “streng doorgevoerd functionalisme”.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.