Lokaal

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Driehoek het Zand’ ter inzage

Amare Vastgoed en Timpaan wensen in de Driehoek, ingeklemd tussen de Middenmolendijk, Hugo de Grootlaan, de Erasmuslaan en de Vlietlaan, maximaal 130 woningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken stellen we een nieuw bestemmingsplan op, waarvan het voorontwerp aan belanghebbenden en geïnteresseerden wordt voorgelegd.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 10 mei tot 20 juni ter inzage. Het plan is te raadplegen via:

(imro code: NLL.IMRO.0597.BP­ZANDDriehoek20 19- V001)

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met hel Servicecentrum via de website van de gemeente.

Inspraakreactie indienen

Op het voorontwerpbestemmingsplan kan een inspraakreactie worden ingediend. Uw eventuele inspraakreactie kunt u sturen naar Bart Verhoeven via bart.verhoeven@bar-organisatie.nl . Vermeld in dat geval dat u een inspraakreactie indient op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Driehoek het Zand’.

Inloopavond 29 mei

U bent van harte welkom op de inloopavond op 29 mei. De locatie en het tijdstip van de inloopavond wordt nader bekend gemaakt. Op de avond kunt u binnen lopen wanneer u dat het beste uitkomt.

U kunt terecht voor ,vragen en opmerkingen over het voorontwerpbestemmingsplan. Ook zal de ontwikkelaar aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over de geplande woningen.