Voorschot op energietoeslag

Inwoners met een uitkering krijgen uiterlijk half april een energietoeslag van de gemeente.

De gemeente betaalt het bedrag van tweehonderd euro eenmalig uit. Het is een voorschot, vooruitlopend op de definitieve regeling van de landelijke overheid. Mensen die een uitkering krijgen en mensen die op of na 1 januari 2022 een minimaregeling (zoals de Ridderkerkpas) hadden, krijgen het voorschot uiterlijk half april automatisch uitbetaald. Voorwaarde is dat iemand een zelfstandige woonruimte heeft. Wie recht heeft op dit voorschot, krijgt hiervan een schriftelijk bericht.

Ook andere mensen met een ander een laag inkomen hebben recht op de energietoeslag. Zij krijgen op een later moment bericht hoe de toeslag wordt uitbetaald.

Gestegen prijzen

De energieprijzen zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens meer geld kwijt aan de energierekening, nu of binnenkort. Het rijk verlaagt hiervoor de energiebelasting. Dat ziet iedereen, ongeacht het inkomen, terug op de afrekening. Aan huishoudens met een laag inkomen wil het rijk eenmalig een extra geldbedrag geven voor de energierekening.