Voorstel naar raad over aankoop schoolgebouw met capitulatielokaal

Het Ridderkerkse college heeft een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd over aankoop van het gebouw van de voormalige Johannes Postschool aan de Rijksstraatweg 101. In dat gebouw, dat door de huidige eigenaar aan de gemeente te koop is aangeboden, werd in 1940 de overgave van het Nederlandse leger aan de Duitse bezetter getekend. De gemeenteraad wordt voorgesteld voor de aankoop 755.000 euro beschikbaar te stellen.

Voor het vroegere schoolgebouw, met daarin het capitulatielokaal, heeft de gemeente het eerste recht van koop. Dat is in 1996 vastgelegd in de koopovereenkomst tussen gemeente en de huidige eigenaar. De laatste heeft naast de school ook het woonhuis Rijksstraatweg 99 en de inventaris van het huidige museum te koop aangeboden. Van dat aanbod wil het college geen gebruik maken.

Het college wil het schoolgebouw verwerven met het oog op de belangrijke nationale cultuur­historische waarde van de locatie. Op 15 mei 1940 werd hier de capitulatie getekend door de Nederlandse generaal Winkelman en de Duitse generaal Von Küchler. Het lokaal waar de capitulatie is ondertekend en het gedenkteken op het buitenterrein vormen de belangrijkste elementen van deze cultuurhistorische locatie. Door middel van aankoop wil het college het behoud van lokaal en monument en de openbare toegankelijkheid van het gebouw veiligstellen. Met dat doel is destijds het ‘eerste recht van koop’ in de verkoopakte opgenomen.

Los van de aankoop wil het college het schoolgebouw aanwijzen als gemeentelijk monument. De procedure hiervoor is in gang gezet. De kans bestaat dat het capitulatielokaal bovendien wordt aangewezen als Rijksmonument. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed is in opdracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezig met een onderzoek naar zaken rondom de Tweede Wereldoorlog die nog niet beschermd zijn, waaronder de school in Rijsoord. 

De gemeenteraad bespreekt het voorstel over aankoop van het schoolgebouw op 7 april in commissieverband en op 8 april in een extra raadsvergadering.

Wethouder Peter Meij is zaterdag 27 maart 2021 te gast in het radioprogramma Prettig Weekend om het aankoopvoorstel toe te lichten. Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Luister dan elke zaterdag naar Prettig Weekend van 10:00 tot 12:00 uur of luister naar de herhaling op de maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur via RTV Ridderkerk. Terugluisteren is ook mogelijk via ‘Uitzending gemist’ in de app of op de site.