Lokaal

Voorstel voor geluidsscherm en locatie Rowdies

De gemeenteraad praat in januari verder over het Oosterpark. Dan staan het geluidsscherm langs het Oosterpark en de locatie van honk- en softbalvereniging Ridderkerk Rowdies op de agenda.

Het college is blij om met het geluidscherm een stap te kunnen zetten tegen de geluidsoverlast in Drievliet.

In het coalitieakkoord werd al genoemd dat het college van burgemeester en wethouders de ontwikkelingen in het Oosterpark heroverweegt. Het college doet nu een voorstel aan de gemeenteraad over twee elementen: het geluidsscherm en de locatie van de Ridderkerk Rowdies. Het voorstel wordt in januari door de raad behandeld.

Het college stelt voor om het geluidsscherm niet te verzwaren. Uit een nieuwe kostenraming blijkt namelijk dat de extra kosten hiervoor niet opwegen tegen de voordelen. Het verzwaren zou nodig zijn voor een eventuele toekomstige verhoging. De hoogte van het geluidsscherm blijft daarmee dus maximaal zes meter, zonder de mogelijkheid het scherm op te hogen tot acht meter. Door de gestegen prijzen in de afgelopen twee jaar zou hiervoor €715.000  extra nodig zijn.

Verder stelt het college aan de gemeenteraad voor om twee locaties te onderzoeken voor de huisvesting van de Rowdies. Het gaat om een locatie binnen de omtrek van het huidige combinatieveld en de eerder gekozen positie voor het nieuwe honkbalveld. Daarbij is het een voorwaarde dat het Essenlaantje behouden blijft. De tweede optie is een locatie in het gebied tussen de A38 en Sportpark Reijerpark.

Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad op 26 januari een besluit over het voorstel van het college. Het oostelijk deel van het park wordt na deze besluitvorming opnieuw bekeken. De westkant van het park (tot aan de zwemvijver) wordt uitgevoerd volgens de eerdere plannen.

Foto: Gemeente Ridderkerk