IJsselmondse Knoop: vrij baan voor fietsers, meer veiligheid en betere bereikbaarheid

Dit najaar wordt gestart met de reconstructie van de IJsselmondse Knoop. De reconstructie is nodig om de groeiende bedrijvigheid op Dutch Fresh Port en Cornelisland in goede banen te leiden. Om een vlotte bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen, gaan we investeren in de doorstroming van het verkeer op de IJsselmondse Knoop. Dankzij de aanleg van twee fietstunnels hebben de fietsers straks vrij baan en ontstaat er meer veiligheid voor alle weggebruikers. De bouwwerkzaamheden duren ongeveer anderhalf jaar.

De voorbereidende werkzaamheden aan de IJsselmondse Knoop zijn in mei 2021 gestart met het verleggen van ondergrondse kabels en leidingen. Zodra de laatste voorbereidingen voor het bovengrondse werk klaar zijn, starten we met de reconstructie. Deze begint bij de Verbindingsweg ter hoogte van de toegangsweg naar Van der Valk en Van Gelder groente en fruit en gaat daarna, tegen de klok in, verder via de IJsselmondse Randweg, afrit A15 en Verenambachtseweg.

Dubbele kruisingen

De IJsselmondse Knoop ondergaat een metamorfose. De aansluitingen Verenambachtseweg, IJsselmondse Randweg, Dierensteinweg en Verbindingsweg krijgen een dubbele kruising met verkeerslichten en extra opstelstroken. Ook komen er fietstunnels. Daarmee wordt de IJsselmondse Knoop een gebruiksvriendelijke en veilige entree van Nieuw Reijerwaard voor alle weggebruikers. Na de reconstructie is er op de IJsselmondse Knoop voor fietsers een vrije doorgang zonder gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd wegverkeer, meer veiligheid voor alle weggebruikers en een betere bereikbaarheid van en snellere doorgang naar de bedrijventerreinen en de snelweg.

Flinke verkeerstoename

De reconstructie van de IJsselmondse Knoop is om een aantal redenen noodzakelijk. Bij de besluitvorming over de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard is ingeschat dat deze ontwikkeling, samen met de ontwikkeling op Dutch Fresh Port en Cornelisland, een flinke verkeerstoename van en naar het gebied zou betekenen. De bedrijvigheid groeit, waardoor meer groente en fruit de weg op gaat. Een logisch gevolg hiervan is dat steeds meer medewerkers van huis naar hun werk op het bedrijventerrein (en andersom) reizen. Ook leveren steeds meer leveranciers hun producten af.

Verbindingsweg

In 2019 is de Verbindingsweg op de toename van verkeer voorbereid met het verbreden en vernieuwen van deze weg. Nu is de IJsselmondse Knoop aan de beurt. De afspraak is dat deze reconstructie klaar moet zijn op het moment dat 40% van het uitgeefbare deel van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in gebruik is genomen.

Omleiding voor fietsers, bedrijven blijven bereikbaar

Tijdens de werkzaamheden  houdt de GRNR rekening met alle weggebruikers, omwonenden en bedrijven. Alle bedrijven op Dutch Fresh Port en Cornelisland blijven bereikbaar. Er is voorzien in een omleiding voor fietsers vanaf begin 2022.

Informatie over werkzaamheden op website en in nieuwsbrief

Informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website van de GRNR (nieuwreijerwaard.eu). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de GRNR door een mail te sturen naar info@nieuwreijerwaard.eu met als onderwerp ‘Nieuwsbrief ontvangen’ (of aanmelden via de website). Of volg de GRNR via twitter (@GRNReijerwaard). 

Inloopbijeenkomst 16 september 2021

Op donderdag 16 september 2021 organiseert de GRNR een inloop-event over de werkzaamheden aan de IJsselmondse Knoop. Tijdens dit event is iedere geïnteresseerde van harte welkom.

Vanwege de (mogelijke) coronamaatregelen vragen wij iedereen die wil komen zich vooraf aan te melden via info@nieuwreijerwaard.eu.