Vrijwilligers gezocht voor bezoekerscentrum Waalbos

Het Waalbos ligt tussen Ridderkerk, Zwijndrecht, H.I. Ambacht en Barendrecht en is 185 ha groot. Het is een open bos met daartussen graslanden met koeien, paarden en schapen. Stichting Rijsoordse molen, Stichting Natuurbeheer Waalbos en de IJsclub Rijsoord hebben samen actie ondernomen om een gebouw neer te zetten.

Naast activiteiten voor deze clubs, zal dit gebouw de functie als bezoekerscentrum hebben waar informatie over het Waalbos en de andere natuurgebieden in de buurt te vinden zal zijn. Van hieruit kan men straks starten met een wandeling of een excursie. Ook zullen er tentoonstelling over de schilderskolonie van Rijsoord, het voormalige landbouwgebied en natuur worden ingericht en zullen diverse activiteiten georganiseerd worden. Met dank aan verschillende geldschieters (Fonobori, Landschapstafel, Provincie Zuid-Holland, Rotary, Rabobank, etc.) is realisatie van het bezoekerscentrum mogelijk geworden.

Het bezoekerscentrum nadert inmiddels zijn voltooiing. Binnenkort wordt het casco door de aannemer opgeleverd en gaat de afwerking van het gebouw plaats vinden met vrijwilligers. Opening van het bezoekerscentrum is op zaterdag 9 mei 2020.

Er wordt gezocht naar mensen die af en toe willen helpen bij de bezetting van het bezoekerscentrum en het ontvangen van bezoekers. Ook mensen die willen helpen met het organiseren van activiteiten of het opbouwen van tentoonstelling, zijn van harte welkom.

Wilt u helpen, dan kunt u dit doorgeven via Bcwaalbos@gmail.com of via 0180-428262.