Lokaal

Vrijwilligers halen voor laatste keer oud papier

Maandag 30 september zamelen Ridderkerkse vrijwilligers voor de laatste keer papier in. Leden van handbalvereniging Saturnus’72 – de vereniging die al 25 jaar het papier huis-aan-huis inzamelt – doen dan vanaf zes uur ’s avonds hun laatste rondje

In de afgelopen kwart eeuw heeft Saturnus in totaal driehonderd keer het papier ingezameld, met gemiddeld zes tot tien vrijwilligers. Een speciale vermelding verdient vrijwilliger Cees IJzendoorn (op de foto boven, derde van rechts), die vanaf het begin heeft meegelopen. Agna de Knegt heeft als enige vrouw vijftien jaar tussen de mannen meegelopen.

Door de inzet van de vrijwilligers van Saturnus is 2,4 miljoen kilo papier opgehaald, verkocht en gerecycled tot nieuw papier. Hierdoor werd voorkomen dat deze mooie grondstof in de verbrandingsoven verdween. Tegelijkertijd bracht dit ook geld in het laatje van de handbalvereniging die daardoor de contributie laag kon houden. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de compensatie van de inkomsten die nu wegvallen door het nieuwe inzamelsysteem. In het nieuwe afvalsysteem wordt papier met minicontainers opgehaald. Daarmee komt een einde aan de inzet van vrijwilligers. 

Saturnus was overigens niet de enige vereniging die de afgelopen jaren papier heeft ingezameld. Ook muziekvereniging De Harmonie Slikkerveer, die vorige week nog een mooi optreden gaf rond het gemeentehuis, heeft veel papier ingezameld. Verder hebben Sursum Corda, De Piramide, PG Bolnes, de Goede Herderkerk, Harpe Davids, de Eben Haëzerkerk, de Immanuelkapel, Levensbron en het Christelijk Mannenkoor jarenlang vrijwilligers geleverd om papier in te zamelen. 

Wethouder Marten Japenga hierover: “We zijn ongelooflijk trots dat deze organisaties elke maand weer klaar stonden met hun vrijwilligers om papier in te zamelen. Zij hebben echt bijgedragen aan het geven van een tweede en zelfs derde leven aan het papier en het karton. Met het nieuwe inzamelsysteem waarbij iedereen in de laagbouw minicontainers krijgt, verwachten we dat we nog meer papier en karton zullen ophalen.”

Met de verenigingen zijn goede afspraken gemaakt over de compensatie van de vergoeding die ze kregen voor het papier. Sommige verenigingen gaan werkzaamheden verrichten om buurt en wijk schoon te houden, als alternatief voor de papierinzameling.