Vrijwilligersprijzen voor Nel van Ballegooijen en Voedselbank

De gemeente Ridderkerk wil met de Jaap van der Graafprijs haar waardering uiten voor alle inzet van haar vrijwilligers en anderen enthousiasmeren aan te sluiten bij het  vrijwilligerswerk.

Deze vrijwilligersprijs is bedoeld voor een persoon, vrijwilligersproject of –organisatie, die een positieve  bijdrage levert aan een organisatie, wijk of buurt. Dit kan een voorzitter van een vereniging zijn maar ook een bewoner die de woonomgeving rond een appartementengebouw opgeruimd houdt.

Wethouder Marten Japenga

De Jaap van der Graafprijs is dit jaar toegekend aan Nel van Ballegooijen van De Zonnebloem Ridderkerk. Daarnaast kon de groepsprijs gevierd worden door de vrijwilligers van de Voedselbank Ridderkerk. De vrijwilligersprijzen werden uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Ridderkerk.

Criteria

Van jong tot oud, iedereen op wie het volgende van toepassing is komt voor de vrijwilligersprijzen in aanmerking: de vrijwilliger of werkgroep is van meerwaarde voor een organisatie, wijk of buurt; de inzet van de vrijwilliger of werkgroep levert een positieve bijdrage aan de Ridderkerkse samenleving; de inzet van de vrijwilliger of werkgroep is een voorbeeld voor anderen en maakt anderen enthousiast actief mee te doen; de vrijwilliger of werkgroep is minimaal één jaar actief in het vrijwilligerswerk binnen de gemeente Ridderkerk.

De prijs bestaat uit een uniek aandenken voor de (groep)vrijwilliger(s) (emaille bordje, ontworpen door Jorgen Snoep) en een geldbedrag van € 350,- voor een van de verenigingen waar de (groep)vrijwilliger(s) actief is.

De jury bestond in 2019 uit wethouder welzijn Marten Japenga, prijswinnaars 2018, mevrouw Emmy Mulder (winnaar vorige keer) en de heer Pieter Neeleman namens de vrijwillige brandweer Ridderkerk, Conny Bothoff namens Facet Ridderkerk-Vrijwilligerssteunpunt en adviserend lid Hans van Orsouw, beleidsadviseur welzijn en volksgezondheid.

Procedure

Inwoners konden in 2019 tot 14 oktober hun vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie aanmelden.           

Er waren 6 aanmeldingen voor de individuele prijs oftewel de Jaap van der Graafprijs. Voor de groepsprijs waren er 12 aanmeldingen, die betrekking hadden op totaal 8 groepskandidaten.

Uit deze aanmeldingen maakten de juryleden op 30 oktober een persoonlijke selectie van drie genomineerden voor de twee prijzen. Zij maakten deze selectie op basis van het verhaal bij de aanmeldingen, het effect op de samenleving, uitstraling, inzet, betrokkenheid etc.                              

De juryleden legden hun genomineerden naast elkaar, en zochten naar overeenkomsten en verschillen. De jury discussieerde over effect, impact, zichtbaarheid versus bescheidenheid.

De uitslag (collegebesluit 19 november 2019)

Uit het juryberaad kwamen uiteindelijk de volgende zes genomineerden en twee winnaars naar voren:

Jaap van der Graafprijs (individueel)

1.         Nel van Ballegooijen                           WINNAAR

2.         Jaap Nispeling

3.         Lieneke Donker


Nel van Ballegooijen

De Zonnebloem Ridderkerk organiseert bezoeken en diverse activiteiten voor Ridderkerkers met een lichamelijke beperking. Nel van Ballegooijen is actief als bestuurslid bezoekwerk en cursussen. In deze functie maakt zij het eerste contactbezoek met nieuwe gasten (deelnemers) en vrijwilligers, die zich aangemeld hebben bij de secretaris van onze afdeling. Bij dit bezoek beoordeelt zij of de nieuwe gast past bij onze doelgroep en of de nieuwe vrijwilliger geschikt is voor onze activiteiten. Voor gasten die graag bezoek van een vrijwilliger ontvangen, regelt Nel een eerste kennismaking gast-vrijwilliger en neemt zelf daaraan deel. Al met al ongeveer 100 bezoeken per jaar door Nel. Naast bezoekwerk coördineert Nel 4-5 cursussen per jaar, die door Nationaal Bureau van de Zonnebloem worden aangeboden voor de vrijwilligers van onze afdeling. Nel is al bijna 20 jaar vrijwilliger bij onze afdeling en 13 jaar bestuurslid. Door haar eerste contacten met onze bijna 200 gasten weten die Nel te vinden als begeleiding naar arts, ziekenhuis, ziekenbezoek en andere (nood)hulp benodigd is. Nel is heel vaak de reddende engel.

Aanmelding door De Zonnebloem Ridderkerk.

Oordeel jury:

De jury heeft unaniem ingestemd met deze benoeming De jury was het er unaniem over eens dat mevrouw N. van Ballegooijen een bijzonder actieve vrijwilliger is, met een buitengewone inzet voor de zwakkeren in de samenleving. Mevrouw is bijna 20 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem afdeling Ridderkerk en 13 jaar bestuurslid. Een “Vrijwilliger van het jaar” zou een prachtige kroon zijn op haar vrijwilligerswerk van de afgelopen 20 jaar. Door haar eerste contacten met de bijna 200 gasten weten deze gasten mevrouw Van Ballegooijen te vinden als begeleider naar arts, ziekenhuis, ziekenbezoek en andere (nood)hulp, die benodigd is. Mevrouw wordt vaak gezien als de reddende engel.

Jaap Nispeling

Jaap doet het vrijwilligerswerk naast zijn betaalde baan. Hij is heel betrokken bij de natuur en iedereen die zijn hulp vraagt. Hij is altijd bereidwillig en bescheiden. Inmiddels ook bekend als de ‘beverman’, want in Ridderkerk zitten 2 bevers. Hij bestudeert deze dieren en geeft er inmiddels ook lezingen over. Ook buiten Ridderkerk is hij heel actief; namelijk al 30 jaar elke woensdag bij de Surfvereniging Dordrecht en ook bij diverse wielerrondes.

Aanmelding door I. Zelessen

Lieneke Donker

Lieneke Donker (wordt 70) en is sinds haar pensioen (6/7 jaar geleden), heel de week met vrijwilligerswerk bezig. Van maandag-vrijdag bij de ISR (Invaliden Sportvereniging Ridderkerk) en daarnaast  ook uitvoerend bestuurswerk bij de zwemlessen. Ze ondersteunt de rolstoelbasketbaldeelnemers; o.a. met vervoer voor de wedstrijden, een schone sporthal en sponsors benaderen voor uitjes. Ze probeert iedereen erbij te betrekken om te helpen, ‘leurt en sleurt’ voor nieuwe vrijwilligers en staat open voor een diversiteit aan vrijwilligers (jongeren/migranten). Bij Riederborgh voert ze het woord namens bewoners en in de cliëntenraad (belangenbehartiging), maar ook praktisch helpt ze met o.a. tafels opruimen, activiteiten organiseren en ze heeft veel contact met bewoners.

Aanmelding door K. Donker.

Groepsprijs

1.         Vrijwilligers Voedselbank Ridderkerk WINNAAR

2.         Vrijwilligers Stichting Present Ridderkerk

3.         Vrijwilligers Groep oud papier inzameling

Vrijwilligers Voedselbank Ridderkerk


Voedselbank

De Voedselbank Ridderkerk voorziet mensen die geen geld hebben voor boodschappen van voedselpakketten. Dit voedsel wordt niet ingekocht, maar verkregen vanuit overschotten en donaties. Hiermee wordt voedselverspilling tegen gegaan en het milieu minder belast. Dit draagt bij aan het echte doel van de Voedselbank, het helpen van mensen in nood. Zo heeft de Voedselbank oog voor voedsel en hart voor mensen.

De aanmelding is gedaan door Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk én Schuldhulpmaatje.

Oordeel jury:

De vrijwilligers van de Voedselbank Ridderkerk zijn buitgengewoon maatschappelijk betrokken. Zij helpen mensen in nood en hebben een verbindende rol. Verschillende doelgroepen bezoeken de voedselbank. Ook geven zij het goede voorbeeld wanneer het gaat om het tegengaan van voedselverspilling en belasting van het milieu. Het voedsel wordt niet ingekocht, maar verkregen vanuit overschotten en donaties.

Present

Het team is vrij snel na de start van Present in januari 2015 opgericht. Ze starten alleen of samen als groepsbegeleiders een project op en zijn dan het gezicht van Present. Bij de afsluiting praten ze met de vrijwilligers na, wat regelmatig ogen opent, waardoor vrijwilligers vaker iets willen doen of meer omkijken naar de medemens. Geschikte vrijwilligers worden benaderd om ook groepsbegeleider te worden.

Aanmelding door Stichting Present Ridderkerk

Papierinzamelaars

De groep heeft in de 25 jaar 300x oud papier opgehaald door weer en wind. 15 jaar lang liep er ook een vrouw mee. In totaal 2,4 miljoen kilo papier is door hun inzet gerecycled. Met de opbrengst kon de vereniging de contributie laag houden. Leden van de groep hielpen jarenlang belangeloos, terwijl ze verder geen binding (kinderen) meer bij de club hadden. Ze helpen ook zelf met de aanvulling van de groep met nieuwe vrijwilligers.

Aanmelding door Saturnus ’72.

Foto’s: Erik Jonkman