Vrijwilligersvacatures

Door versoepeling van de coronamaatregelen komt ook het sociaal en maatschappelijk leven weer op gang. Organisaties en projecten starten weer en zij ontvangen heel graag nieuwe vrijwilligers die bijdragen aan hun belangrijke werk.

Coach voor nieuwe eersteklassers

Niet voor alle leerlingen is de overstap naar het voortgezet onderwijs makkelijk. Coaches van Coach4you helpen hen om de overstap naar het VO met vertrouwen te maken. Dat doen zij thuis, in de eigen omgeving van het kind, in wekelijkse coaching gesprekken van ongeveer 1 uur.
Als coach begeleidt je bij het huiswerk. Je helpt met motiveren, zelfstandig te werken en je biedt een luisterend oor. 
Bij Coach4you krijgen alle coaches een uitgebreide training en begeleiding tijdens het coachingstraject. Per september is er ruimte voor nieuwe coaches.

Helpers op de bouwplaats

In het centrum op de hoek Jhr. van Karnebeekweg en Groen van Prinsterenweg verschijnt een modern nieuw gebouw. De Turkse gemeenschap bouwt onder eigen toezicht een nieuw centrum met diverse functies. Houdt jij van praktisch werk en lekker buiten bezig zijn? Op het bouwterrein zijn allerlei klusjes te doen zoals vegen, materialen verplaatsen en wegbrengen. In een cultureel divers team draag je bij aan dit nieuwe complex.

Vrijwillige buurtbemiddelaars

Buurtbemiddeling biedt een luisterend oor en onafhankelijke gespreksleiding voor bewoners die een conflict hebben met hun buren. Als getrainde buurtbemiddelaar geef je buurtgenoten handvatten om weer met elkaar in gesprek te komen en het onderlinge contact te herstellen. Je werkt middels de methode van het project. Als introductie krijg je een training van 4 dagdelen. Er is intervisie en een jaarlijkse bijscholing. Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd in Ridderkerk en Albrandswaard.

Maatjes voor ouderen

Wil jij graag iets voor een ander betekenen en heb je affiniteit met ouderen? Zowel op de locatie Reyerheem als Ronde Sant maak je als maatje bewoners blij. Een kopje koffie drinken, een wandeling maken of boodschappen doen. Samen naar muziek gaan luisteren of een praatje maken. Je geeft persoonlijke aandacht en begeleidt de bewoner naar een leuke activiteit op het ontmoetingsplein of een wandeling in de mooie binnentuin.

Ben jij meer van de catering? Ook in het restaurant, met name in het weekend heeft Reyerheem nog plaats voor helpende handen. Tafels dekken, bestellingen opnemen, uitserveren en zorgen voor een gezellige sfeer. 

Ondersteuner van jong gezin

Zou jij een jong gezin tijdelijk een extra steuntje in de rug willen geven. Het gaat om gezinnen die het door ziekte, overbelasting, weinig steun van of onbekendheid met de omgeving even wat lastiger hebben. Meestal is er een wekelijks contact met het gezin. Je kan ook eens samen met het gezin op pad gaan in de eigen omgeving. De behoefte van de ouders is het uitgangspunt voor de ondersteuning. Als Home-Startvrijwilliger krijg je professionele ondersteuning en volg je eerst een cursus. De gezinnen wonen in Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk. Met dit werk krijg je de kans om op een leuke en goede manier in contact te komen met andere gezinnen en daar zelf ook veel van te leren. 

Heb je interesse in een vacature of wil je meer informatie, neem dan contact op met Facet Vrijwilligerssteunpunt via 0180 – 430 440 of vrijwilligerssteunpunt@facetridderkerk.nl

Voor andere leuke en boeiende vacatures kunt u kijken op de vacaturebank https://vacaturebank.facetridderkerk.nl .