Vrolijke bloembakken aan lantaarnpalen

De bewoners van de Johannes Vermeerstraat en de Govert Flinckstraat wilden met de buren de straat opvrolijken. Zij hebben bij het wijkideeteam-centrum een aanvraag gedaan voor bloembakken aan de lantaarnpalen. Deze aanvraag is door het wijkideeteam gehonoreerd en hebben er voor gezorgd dat de bloembakken er kwamen.

In samenwerking met Bloemenhuis v.d. Waal zijn er vrolijke bloembakken samengesteld. Afgelopen zaterdag zijn deze bloembakken aan de bewoners van de straat overhandigd en opgehangen.