VVD en PvdA in actie voor verenigingen

Het verenigingsleven in Ridderkerk is door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden nagenoeg stilgevallen. Ook sponsors hebben het moeilijk. Verenigingen lopen hierdoor veel inkomsten mis, terwijl de vaste lasten zoals de huur gewoon doorlopen. Dit kan ertoe leiden dat verenigingen in de financiële problemen komen.

Aanleiding voor VVD en PvdA om met een voorstel te komen om de gevolgen van de coronacrisis voor verenigingen te verzachten, onder meer door de huur van verenigingen kwijt te schelden over de periode dat zij geen gebruik kunnen maken van hun accommodatie. Vorige week werd duidelijk dat het college dit voorstel gedeeltelijk uit zal voeren door de huur van sportverenigingen voor een aantal maanden kwijt te schelden.

VVD-raadslid Edward Piena: ‘‘Het is mooi dat sportverenigingen op deze manier meer lucht krijgen. Compliment aan het college dat het het voorstel van VVD en PvdA op onderdelen zo snel heeft uitgevoerd.’’

PvdA-raadslid Jeroen Rijsdijk sluit zich daarbij aan: ‘‘Dit is een goede eerste stap. Wij zien graag dat het college nu spoedig bekijkt welke maatschappelijke en culturele verenigingen en organisaties voo kwijtschelding van de huur in aanmerking komen.’’

De twee raadsleden benadrukken het van belang te vinden dat de vergaderingen van de gemeenteraad op korte termijn digitaal worden hervat. Piena: ‘‘Het is zaak dat de gemeenteraad betrokken is en de besluiten kan nemen die nodig zijn om inwoners en ondernemers in deze moeilijke tijd te ondersteunen.”