Lokaal

VVD raadslid Linda Klaver neemt afscheid om belangenverstrengeling te voorkomen

Linda Klaver, actief raadslid namens VVD Ridderkerk nam afgelopen week de moeilijke beslissing om haar raadslidmaatschap neer te leggen, na het vaststellen van een mogelijke belangenverstrengeling met haar zakelijke belangen. De beslissing volgt na uitgebreid overleg met de burgemeester en relevante figuren in het politieke en zakelijke veld.

Het raadslid benadrukte het belang van integriteit en het vermijden van elke vorm van belangenverstrengeling om het politieke werk te kunnen uitvoeren, ter bescherming van de democratie. In lijn met deze overtuiging heeft Klaver gisteren haar ontslag als raadslid ingediend bij de burgemeester. Vanmorgen zijn de raadsleden, burgerleden en de wethouders officieel geïnformeerd over deze stap. 

“Op integriteitsgebied mag er geen enkele twijfel bestaan; elke (schijn van) belangenverstrengeling moet worden vermeden om het politieke werk onafhankelijk en zuiver te kunnen uitvoeren.” – Linda Klaver

In de brief die naar de raads- en burgerleden is verzonden, geeft zij aan met pijn in hart, hoofd en buik, maar met volledige overtuiging deze keuze te hebben gemaakt. Ze legt per direct haar raadswerk neer. In haar opvolging zal zo snel als mogelijk worden voorzien, wellicht al bij de raadsvergadering van 15 februari.

Klaver wil van deze gelegenheid gebruikmaken om haar dankbaarheid uit te spreken naar de kiezers die hun vertrouwen in haar hebben gesteld en haar de kans hebben gegeven hun belangen te behartigen. Tevens bedankt ze het team Ridderkerkse VVD’ers voor de samenwerking.

Foto: Wendy Harreman